นครสวรรค์-จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นครสวรรค์-จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          อบจ.นครสวรรค์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

            เมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกันประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อบจ.นครสวรรค์ ได้ดำเนินการจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ขึ้น เพื่อเป็นการสำนึกในการเทิดทูน และดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นการแสดงพลังความสามัคคี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ของ อบจ.นครสวรรค์ และเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทยสืบต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!