อุดรธานี –  จิตอาสา 904 โครงการ​ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

อุดรธานี –  จิตอาสา 904 โครงการ​ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

ภาพ/ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์ / ณัยน์ปพร มั่งสวัสดิ์ 

             จิตอาสา 904 โครงการ​ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ​70 พรรษา

             ในวันที่​ 28 กรกฎาคม​ 2565 ที่ องค์​การบริหาร​ส่วนต​ำ​บล​บ้านดุง ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายจำรัส กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำผู้เข้าร่วมกิจ​กรรม​ ประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม ลงนามถวายพระพรชัยมงคล นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การให้บริการคลินิกเกษตร จิตอาสา​ 904 จำนวน 5 นาย
1.นาย​ไชยรัตน์​ รังษา​ สังกัด​ สำนักงานเขต​สาธารณสุข​ จ.​อุดรธานี​
2.นาย​ ปิยะ​ มองมณี​ เกษตรอำเภอ​ หนองแสง​
3.นาย​ สรพงษ์​ สร​สิทธิ์ สังกัด​ สำนักงานกิจการมวลชน​และสารนิเทศ​ กอ.รมน​
4.นางปรียา​อักษร​ เกียรติศรีธนกร จิตอาสาภาคประชาชน
5.พันตำรวจ​เอก​ กานต์​ ตั้งวิจิตร​ ผกก.​สภ.​บ้านผือ​

             มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ การจัดแสดงและจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer ของอำเภอบ้านดุง และอำเภอใกล้เคียง​ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหา ให้ได้รับบริการทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง ทันเหตุการณ์ และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืนในอาชีพ โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุก เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้ความรู้ ด้านการเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่นในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ การพัฒนางานด้านต่างๆ ทรงทุ่มเทพระวรกาย พระวิริยอุตสาหะ เพื่อช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในทุกด้าน อย่างต่อเนื่อง ทรงตระหนักและเล็งเห็นในคุณค่าแนวพระราชดำริต่างๆ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น ด้านการเกษตร การศึกษา การบริหารจัดการน้ำ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เหนือสิ่งอื่นใด นั่นคือ ความทุ่มเทพระราชหฤทัยในการทรงงาน พระองค์ทรงเสียสละเพื่อประชาชนโดยเสมอมา และด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล พระองค์ทรงยึดมั่นที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด เพื่อเป็นแสงสว่างนำทางตามรอยพระราชปณิธานไปสู่ความผาสุกแก่ประชาชนและประเทศชาติ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เป็นรูปแบบหนึ่งของการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมทั้งการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร โดยการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรไปในคราวเดียวกัน เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเกษตรกรจะได้รับบริการแบบครบวงจรในทุกๆ ด้าน​

 

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!