นครปฐม-ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา

นครปฐม-ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าวจังหวัดนครปฐม

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา

              ช่วงเช้าของวันที่ 26 กรกฎาคม 65 พ.ท.ดร .สินธพ แก้วพิจิตร (เสธแก้ว.) ส.ส.เขต1 ได้รับเชิญให้เป็นประธานในพิธี ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน โอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 65 ซึ่งจัดขึ้นโดยสถานีตำรวจภูธรตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยท่าน พ.ต.อ.ภูภณ ทัพเจริญ ผกก.สภ.โพรงมะเดื่อ และคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โพรงมะเดื่อ โดยใช้พื้นที่ โรงเรียนบ้านหนองกะโดน วัดหนองกระโดน และรพ.สต.หนองกะโดน กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ มีหน่วยงานราชการในจังหวัดนครปฐม หลายหน่วยงาน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดขึ้น และมีผู้มาร่วม ในกิจกรรม โดยพร้อมเพรียงครั้งนี้ นำโดย ท่านยุทธนา โพธิวิหค นายอำเภอเมืองนครปฐม กำนันประกอบ ดาปาน กำนันตำบลบ้านยาง นายกประเสริฐ สอพุก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง รวมถึงผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่ม อสม.ตำบลบ้านยาง รวมถึงพี่น้องประชาชน น้อง ๆหนู ๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกะโดน ที่เข้ามาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งบรรยากาศเป็นไป ด้วยรอยยิ้ม มีความสามัคคีในชุมชน ตลอดช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม

               และได้เห็นกิจกรรมที่มีการแสดงออกในการ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความร่วมมือร่วมแรงใจกันจัดงานนี้ขึ้น เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความภาคภูมิใจ ของพี่น้องประชาชนที่มีการร่วมมือร่วมใจ และแสดงออกถึงความเป็นคนไทย ซึ่งเราเป็นชาติที่ มีประวัติศาสตร์และเอกราช ที่มั่นคงมาอย่างยาวนาน ต้นไม้ที่เราได้ร่วมกันปลูกในวันนี้ คือ ต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 รวมถึงพันธุ์ไม้ผล ที่มีการนำมามอบให้กับ พี่น้องประชาชนในตำบลบ้านยาง ได้นำไปปลูก ในชุมชน ในครัวเรือน จะเป็นสัญลักษณ์ ที่สำคัญ อย่างหนึ่งในการจัดกิจกรรมที่เราได้ร่วมกันในครั้งนี้ เชื่อว่า ไม่นานต้นกล้าเหล่านี้จะเติบใหญ่ ให้ผลผลิต ให้ร่มเงา และจะเป็นการทำให้เกิด ระบบนิเวศ ที่สมดุลในพื้นที่ได้ในอนาคต เช่นเดียวกันกับการที่เราได้ดูแลบุตรหลานด้วยความรัก และปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกในความเป็นไทย ให้กับคนรุ่นหลัง โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังเช่นที่เราได้ร่วมกัน จัดขึ้นในวันนี้ครับ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!