ราชบุรี-เทศบาลตำบลหนองโพจัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ราชบุรี-เทศบาลตำบลหนองโพจัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาพ/ข่าว:ประทีป อยู่แช่ม

            ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนหนองโพวิทยา อ. โพธาราม จ.ราชบุรี นายพีรณัฐ มารศรี นายกเทศมนตรี ตำบลหนองโพเป็นประธานเปิดโครงการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมี นายเจษฎา ธีระตระกูล ผอ.โรงเรียน หนองโพวิทยาให้การตัอนรับ นายธนพล อภิโสภณกุล ปลัดเทศบาลตำบลหนองโพ ผู้แทนจัดทำโครงการฯกล่าวรายงานในปัจจุบัน ทุกประเทศทั่วโลกกำลังประสบปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ และปัญหาของระบบนิเวศ พร้อมกันนี้ด้านสิ่งแวดล้อม มักจะเกิดควบคู่กันไปกับความเจริญก้าวหน้าของทุกประเทศ การพัฒนายิ่ง รุดหน้าคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมลพิษยิ่งทวีคูณ ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่กำลังประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้ เพราะการพัฒนา ของประเทศจะให้ความสำคัญกับอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยการนำเอาทรัพยากรมาใช้ประโยชน์แต่ไม่ได้มีการวางแผนการจัดการที่เหมาะสมเพื่อรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้น ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติที่เหลืออยู่มีสภาพที่เสื่อมโทรมลง ดังนั้นการทำนุบำรุงและปรับปรุงสภาพทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ด้วยการพัฒนา ทรัพยากรดินน้ำและป่าไม้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้ประเทศยังมีทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหนองโพ เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 59 คน จากโรงเรียน หนองโพวิทยา เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี เข้ามาบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกให้เด็กนักเรียนเกิดความรักความหวงแหน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการให้เด็กนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สืบต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!