อยุธยา – มอบอุปกรณ์และ เปิดโครงการการอบรมเป็นวิทยากรการสอนช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับปชช.

อยุธยา – มอบอุปกรณ์และ เปิดโครงการการอบรมเป็นวิทยากรการสอนช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับปชช.

ภาพ / ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

          กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 ประธานจิตอาสาด้านการแพทย์และสาธารณสุข มอบอุปกรณ์และ เปิดโครงการการอบรมเป็นวิทยากรการสอนช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนในโครงการจิตอาสา CPR เฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

               เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 26 กรกฎาคม 255 ที่ อาคารหอประชุมโรงเรียนวัดช่างทอง(บุญบำรุงราษฎร์) ตำบลเกาะเรียน อำเภอพรนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กล่าวให้การต้อนรับ พล.อ.อ.สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 ประธานจิตอาสาด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่ได้เป็นประธานในพิธีมอบ อุปกรณ์การสอนช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนในโครงการจิตอาสา CPR เฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จาก นพ.ภูมิพร กตัญญูวงศ์ ผู้แทนมูลนิธิรามาธิบดี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดา สยาบรมราชกุมารีจำนวน 30 ชุด ซึ่งในแต่ละชุดประกอบด้วย 1. หุ่นผู้ใหญ่ 2.หุ่นเด็ก 3.หุ่นทารก 4.ชุดสอน เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า และ 5. หุ่นสอนการช่วยผู้ป่วยมีสิ่งแปลกปลอดอุดกั้นทางเดินหายใจ โดยนายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้แทนรับมอบ จากนั้น นายแพทย์ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในนามของผู้จัดการอบรม
ขอขอบคุณ ได้เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการการอบรมเป็นวิทยากรการสอนช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนในโครงการจิตอาสา CPR เฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยพล.อ.อ.สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 ประธานจิตอาสาด้านการแพทย์และสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

               ตามที่ สภากาชาดไทย ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือกับ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย ในการจัดทำโครงการบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED ติดตั้งในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศไว้ใช้ยามฉุกเฉิน ภายใต้โครงการกระตุกหัวใจ เพื่อคนไทย ทุกคน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับจัดสรร เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) จำนวน 17 เครื่อง เมื่อวันที่ 8 ธันว่าคม 2563 โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ให้แก่หน่วยงานและสถานที่สำคัญ ต่างๆ ประกอบด้วย ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ว่าการอำเภอท่าเรือ สถานีตำรวจตำบลท่าข้าง ที่ว่าการอำเภอบางไทร ที่ว่าการอำเภอบางบาล ป้อมทหารหน้าพระราชวังบางปะอิน ตลาดคร่อมคลอง ที่ว่าการอำเภอผักไห่ สถานีรถไฟภาชี ตลาดบัวหลวงธานี ที่ว่าการอำเภอวังน้อย เทศบาลเสนา เทศบาลตำบลบางซ้าย ที่ว่าการอำเภออุทัย ที่ว่าการอำเภอมหาราช และองค์การบริหารส่วนตำบล คลองน้อย ทั้งนี้มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้สนับสนุนอุปกรณ์การสอนช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน จำนวน 30 ชุด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมาอีกด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยคณะทำงานโครงการสนับสนุนฝึกอบรมและปฐมพยาบาลช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน จึงได้กำหนดจัดการอบรม เป็นวิทยากรการสอนการช่วยพื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนในโครงการจิตอาสา CPR เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันนี้ขึ้นเพื่อเพิ่มและขยายเครือข่ายวิทยากรในการสอนปฐมพยาบาลช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยผู้รับการอบรมในวันนี้ ประกอบด้วย นายตำรวจ Local CAT (Local Counter Assault Team) ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานจิตอาสา พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (EMT) และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมจำนวน 120 คน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!