ปราจีนบุรี – สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน ตำบลวังตะเคียนสู่โรงเรียนผู้สูงอายุ

ปราจีนบุรี – สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน ตำบลวังตะเคียนสู่โรงเรียนผู้สูงอายุ

ภาพ/ข่าว:มานิตย์ สนับบุญ

 สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน ตำบลวังตะเคียนสู่โรงเรียนผู้สูงอายุ

             วันนี้ 26 กรกฎาคม 2565 ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรีรายงานว่า องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน (อบต.) จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน ตำบลวังตะเคียน ณ บริเวณด้านข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน (อบต.) อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายฉลองรัฐ ทองโบราณ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอกบินทร์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และ นายวรวิทย์ ยังคิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน (อบต.) กล่าวรายงาน นายวรวิทย์ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ความเป็นมาของโครงการฯ เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของตำบลวังตะเคียน สู่อนุชนคนรุ่นหลัง พร้อม ๆกับส่งเสริม การขับเคลื่อนวัฒนธรรมท้องถิ่นนี้สู่โรงเรียนผู้สูงอายุของตำบลวังตะเคียน ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และ มีหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอกบินทร์บุรี ได้แก่ กศน.อำเภอกบินทร์บุรี พัฒนาชุมชน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลวังตะเคียน รพ.สต.ตำบลวังตะเคียน และผู้บริหารโรงเรียนในเขตตำบลวังตะเคียน และพี่น้องประชาชนตำบลวังตะเคียนเข้าร่วมกิจกรรม

             ซึ่งภายในงานมีการแสดงพื้นถิ่นของตำบลวังตะเคียน อาทิ ลำตัด ลิเก(ลาว) หรือหมอลำ – หมอแคน ,การฟ้อน การรำระบำ อาหารพื้นบ้าน การออกบูธของส่วนราชการและการนำผลิตภัณฑ์ชุมชนของทั้ง 17 หมู่บ้านของตำบลวังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี มาจัดแสดงและวางจำหน่ายด้วย พร้อม กับมีการมอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของตำบลวังตะเคียนด้วย ในการนี้คณะของดร.สฤษดิ์ บุตรเนียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์จังหวัดปราจีนบุรี (สส.) เขต 3 ได้นำอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงการให้บริการในด้านต่างๆมาให้บริการกับพี่น้องประชาชนตำบลวังตะเคียนด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!