สตูล-ร่วมอนุรักษ์หอยขาว จัดทัพ ลงพื้นที่ ติดป้าย วางทุนเขตอนุรักษ์หอยขาวตลอดลำคลองวังระย้า

สตูล-ร่วมอนุรักษ์หอยขาว จัดทัพ ลงพื้นที่ ติดป้าย วางทุนเขตอนุรักษ์หอยขาวตลอดลำคลองวังระย้า

ภาพ/ข่าว:ชิดชนก

            เทศบาลตำบลคลองขุด ร่วมอนุรักษ์หอยขาว จัดทัพ ลงพื้นที่ ติดป้าย วางทุนเขตอนุรักษ์หอยขาวตลอดลำคลองวังระย้า เตรียมจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกแห่ง

             วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ที่คลองวังระย้า หมู่ที่ 5 บ้านนาแค ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล นายสุนทร พรหมเมศร์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรักษ์คลอง รักษ์ป่า รักษ์หอยขาว ประจำปี 2565 โดยมี นายจรูญ ยิ้มเยื้อน รองนายกฯ นายชำนาญ พรหมดวง รองนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลคลองขุด พร้อมด้วย อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) เครือประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกว่า 70 คน นายสุนทร พรหมเมศร์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด กล่าวว่า ทั้งนี้เทศบาลตำบลคลองขุด มีสภาพพื้นที่เป็นป่าชายเลน มีลำคลองและพื้นที่ ที่มีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ที่แตกต่างกันเดิมสภาพลำคลองและระบบนิเวศป่าชายเลนในพื้นที่เทศบาลตำบลคลองขุด มีความอุดมสมบูรณ์มาก ต่อมาสภาพป่าชายเลนเริ่มเสื่อมโทรมจากการบุกรุกของชาวบ้าน ทรัพยากรถูกทำลายทั้งทางตรงและทางอ้อม เกิดจากประชาชนและกิจการในพื้นที่เช่น การทำนากุ้ง การจับสัตว์น้ำโดยใช้เครื่องมือที่ผิดวิธี ส่งผลให้เกิดปัญหาสภาพน้ำเสีย กระทบต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำโดยเฉพาะหอยขาว ซึ่งถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจประจำถิ่นที่ชาวบ้านได้หาเป็นอาหารและเลี้ยงชีพ เพื่อแก้ปัญหาและฟื้นฟูให้ระบบนิเวศป่าชายเลน กลับมามีความสมบูรณ์เหมือนเดิม จึงทำโครงการ “รักษ์คลอง รักษ์ป่า รักษ์หอยขาว” ขึ้นเป็นปีที่ 9โดยกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนมีความรู้และตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ รู้วิธีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้มีความยั่งยืนร่วมมือกันป้องกัน ฟื้นฟู และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน พัฒนาเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ให้มีความเข็มแข็ง พัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นชุมชนต้นแบบในการป้องกัน ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และผู้ที่สนใจอื่นๆ ต่อไป

             นายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมในครั้งนี้ได้มีพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะเครือข่ายได้มาร่วมกันอนุรักษ์หอยขาว โดยได้ร่วมการวางทุ่น ตลอดลำคลองวังระย้า เพื่อป้องกันการคราดหอย ซึ่งจะสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังได้ติดป้ายประกาศเพื่อแจ้งเตือนกลุ่มชาวประมง ที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ให้ทำการประมงแบบถูกวิธี ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โดยวิธีการหาหอยในพื้นที่ดังกล่าว จะเน้นช่วงน้ำลงหรือช่วงเวลาขึ้น 3 ค่ำ สันดอนทรายจะโผล่ขึ้นมา ซึ่งจะเป็นจุดที่หอยฝังตัวอยู่ และจะหาหอยได้เป็นจำนวนมาก โดยหอยเหล่านี้สามารถนำไปประกอบอาหาร หรือจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี และในอนาคตอันใกล้สถานที่ลำคลองแห่งนี้ ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล อีกที่หนึ่งของ ตำบลคลองขุด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!