ร้อยเอ็ด-จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ

ร้อยเอ็ด-จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ

ข่าว/ภาพ:คมกฤช พวงศรีเคน 

           จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

             วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 โดยมี นายจามินวัศญ์ พิลาศเอมอร ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการ ที่ แหล่งน้ำหนองเม็ก อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายจามินวัศญ์ พิลาศเอมอร ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 เป็นการแสดงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำ และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำให้มีปริมาณมากขึ้นและยั่งยืนต่อไป

            การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 332,220 ตัว รวม 6 ชนิด ได้แก่ ปลายี่สกเทศ ปลาสร้อยขาว กุ้งก้ามกราม ปลาหลด ปลาสวาย และปลายี่สกไทย ลงในแหล่งน้ำสาธารณะหนองเม็ก พร้อมมอบพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้นำไปปล่อยในแหล่งน้ำในชุมชน ซึ่งก่อให้เกิดอาชีพด้านการประมง สร้างความสามัคคี ความเข้มแข็ง รวมถึงยังเป็นการมุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยชุมชนมีส่วนร่วม ตลอดจนปลูกจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรประมงที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์และมีผลผลิตที่มั่นคงสูงสุด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!