นครสวรรค์-นายก อบจ.เปิดอบรมเยาวชนโครงการรณรงค์ป้องกันเชื้อ เอช ไอ วี

นครสวรรค์-นายก อบจ.เปิดอบรมเยาวชนโครงการรณรงค์ป้องกันเชื้อ เอช ไอ วี

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

            นายก อบจ.เปิดอบรมเยาวชนโครงการรณรงค์ป้องกันเชื้อ เอช ไอ วี ให้กับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด อบจ.นครสวรรค์

              เมื่อเวลา 09.00น. วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการรณรงค์ป้องกันเชื้อ เอช ไอ วี (Human Immunodeficiency Virus) ให้กับนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ณ หอประชุมเจ้าพระยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันเชื้อ เอช ไอ วี (Human Immunodeficiency Virus) ให้กับนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจัดอบรมให้กับนักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) จำนวน 171 คน

               การอบรมมีกิจกรรมการบรรยาย เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยวิทยากร นางอัจฉรา สุหิรัญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และการบรรยายเพศศึกษาและอนามัยเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่น โดยวิทยากร นางสาวจิราพร สินธุพรหม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และกิจกรรมกลุ่ม โดยวิทยากรจากสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย จังหวัดนครสวรรค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ กล่าวว่า “สำหรับในกลุ่มเยาวชน ปัญหาการติดเชื้อ เอช ไอ วี เป็นปัจจัยที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน เมื่อการเรียนมีอุปสรรค เป้าหมายชีวิตที่ตั้งไว้ อาจจะไม่ประสบความสำเร็จ จึงขอให้ทุกคนได้ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการที่จะได้รับความรู้จากการอบรมในวันนี้ และนำไปใช้ ไปขยายผลต่อให้เพื่อนได้รับรู้ รับทราบว่าโรคนี้จะส่งผลกับอนาคตของเราอย่างไร”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!