นครนายก – คณะสงฆ์นครนายก จัดพิธีมอบตราตั้งพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส

นครนายก – คณะสงฆ์นครนายก จัดพิธีมอบตราตั้งพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส

ภาพ/ข่าว:สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

           นครนายก – คณะสงฆ์นครนายก จัดพิธีมอบตราตั้งพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และครูสอนพระปริยัติธรรม ประจำปี 2565

               วันที่ 31 มีนาคม 2565 คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก จัดพิธีมอบตราตั้งพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และครูสอนพระปริยัติธรรม ประจำปี 2565 ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดพราหมณี พระอารามหลวง ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก โดยมี พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าอาวาสวัดพราหมณี พระอารามหลวง เป็นประธานมอบตราตั้ง และเจ้าคณะอำเภอ 4 อำเภอ เจ้าคณะตำบล พระสังฆาธิการผู้เข้ารับการแต่งตั้ง พร้อมด้วย นายราเมศ ลิ่มสกุล วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก นายพรมรินทร์ ขวัญอ่อน ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก นายปพนศักดิ์ ขันติชัยมงคล ปลัดอาวุโสอำเภอเมือง และประชาชนเข้าร่วมพิธี

               ในพิธี พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่พระสังฆาธิการที่เข้ารับการแต่งตั้ง จากนั้น พระครูปริยัติโพธิสุนทร เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครนายก กล่าวรายงานต่อประธานสงฆ์ และ นายสุรพิษ คณฑา อนุศาสนาจารย์ชำนาญงานเรือนจำจังหวัดนครนายก เป็นผู้อ่านคำสั่งแต่งตั้งพระสังฆาธิการ ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก กำหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกพระภิกษุผู้มีคุณสมบัติที่จะเสนอขอแต่งตั้งเป็นพระสังฆาธิการ ประจำปี 2565 เพื่อที่จะได้เข้ารับการฝึกอบรมก่อนแต่งตั้งเป็นพระสังฆาธิการต่อไปนั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดการฝึกอบรมได้ จึงเห็นควรแต่งตั้งพระภิกษุที่ได้รับการเสนอขอแต่งตั้งมา ได้เข้ารับการแต่งตั้งเป็นพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และครูสอนพระปริยัติธรรม ประจำปี 2565 จึงจัดให้มีการแต่งตั้งพระสังฆาธิการขึ้นประกอบด้วย เจ้าอาวาส 4 รูป รองเจ้าอาวาส 10 รูป ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 19 รูป และครูสอนพระปริยัติธรรม 29 รูป รวมทั้งสิ้น 46 รูป
ทั้งนี้ เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้าสู่ภาวะปกติหรืออยู่ในสถานการณ์ที่สามารถจะดำเนินการได้ จักได้นิมนต์พระสังฆาธิการที่ได้รับการแต่งตั้งแล้วนั้น ให้ได้เข้ารับการฝึกอบรมในโอกาสที่เห็นสมควรต่อไป

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!