สุพรรณบุรี-กองทัพภาคที่1ซ่อมสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส

สุพรรณบุรี-กองทัพภาคที่1ซ่อมสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส

ภาพ/ข่าว:มงคล สว่างศรี-ภัทรพล พรมพัก-อาคม หลักคำ

รองแม่ทัพภาคที่1 ส่งมอบบ้านตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

          ที่ จ.สุพรรณบุรี พล.ต.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองแม่ทัพภาคที่ 1เป็นประธานพิธีส่งมอบบ้านให้แก่ผู้ยากจนและด้อยโอกาสพื้นที่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี โดยมี พ.อ.กุญช์ภัสร์ หาญสมบูรณ์ เสนาธิการกองกำลังรักษาความความสงบเรียบร้อยมณฑลทหารบกที่ 17 จังหวัดสุพรรณบุรี และผู้บริหารท้องถิ่นร่วมพิธี รายแรกได้เดินทางไปส่งมอบบ้าน 2 หลังให้แก่ นางบุษยา นิยมทอง อายุ 34 ปี และนายมานพ นิยมทอง อายุ 34 ปี อยู่บ้านเลขที่ 55/1 หมู่ 2 ต.กฤษณา อ.บางปลาม้า ซึ่งประกอบอาชีพรับจ้าง มีบุตร 2 คน มีฐานะยากจน และเป็นผู้ที่มีจิตอาสาช่วยเหลืองานส่วนรวมด้วยความเสียสละ บ้านที่อาศัยอยู่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก หลังที่ 2 คือนายสามารถ พุ่มพวง อายุ 30 ปี และนางกัญญา พุ่มพวง อายุ 30 ปี อยู่บ้านเลขที่ 75/3 หมู่ 3 ต.กฤษณา อ.บางปลาม้า อาชีพหาปลา อาชีพรับจ้างทั่วไปมีบุตร 2 คน ฐานะยากจนบ้านที่อาศัยอยู่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก ประกอบกับทั้ง 2 คน เป็นผู้มีความประพฤติดีมีจิตสาธารณะช่วยงานส่วนรวมด้วยความเสียสละ จากนั้นไปมอบเตียงผู้ป่วย 2 เตียง ให้กับนางอินทร์ แขวง อายุ 94 ปี อยู่บ้านเลขที่ 253 หมู่ 2 ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง และน.ส.บุญมี ไม้หอม อายุ 65 ปี หมู่ 6 ต.กฤษณา อ.บางปลาม้า ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง
          พล.ต.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองแม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวว่าพิธีมอบบ้านให้กับผู้ยากจนและด้อยโอกาสวันนี้เป็นโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากจนและด้อยโอกาสตามชุมชนแออัด เป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพภาคที่ 1 กับกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการปรับปรุงงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยในชุมชนแออัด ดำเนินการโดยหน่วยทหารของกองทัพภาคที่ 1 ตลอดจนพี่น้องประชาชนในชุมชน

         โดยกองทัพจะรับบริจาควัสดุและอุปกรณ์จากภาคเอกชน ที่มีจิตศรัทธา ขณะนี้ได้เริ่มขยายพื้นที่ไปสู่พื้นที่ต่างจังหวัดในความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 1 ทั้ง 26 จังหวัดในวันนี้ได้มอบบ้านให้ผู้ยากจนและด้อยโอกาสในพื้นที่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 2 ราย ซึ่งเป็นผู้ที่ยากจนและด้อยโอกาสบ้านพักอาศัยมีสภาพชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมากมีสภาพความเป็นอยู่ยากลำบาก กองทัพภาคที่ 1จึงมอบหมายให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยมณฑลทหารบกที่ 17 จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการซ่อมแซมบ้าน หรือปลูกบ้านใหม่ให้กับผู้ยากจนและด้อยโอกาสทั้ง 2 รายโดยได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จากกองทัพภาคที่ 1
           โดยใช้ทหารช่างจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยมณฑลทหารบกที่17 จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา จนเสร็จสมบูรณ์เป็นไปตามพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินเทพยวรางกูร เพื่อให้ประชาชนที่มีความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยได้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีกำลังใจสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!