ศรีสะเกษ-ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นำ ผอ.ร.ร.และครูรับมอบวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรออนไลน์

ศรีสะเกษ-ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นำ ผอ.ร.ร.และครูรับมอบวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรออนไลน์

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

            ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นำ ผอ.ร.ร.และครูรับมอบวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรออนไลน์สอนภาษาอังกฤษประเทศนิวซีแลนด์จากผู้ว่าฯ ขณะที่สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยมอบเกียรติบัตรเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติให้กับ น.ร.ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ

               เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลาง จ.ศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1 (ผอ.สพป.ศก.1) ได้นำ น.ส.พยัตติกา ห้วยจันทร์ ผอ.ร.ร.บ้านหนองนาเวียง อ.น้ำเกลี้ยง และ น.ส.นัยนา นีระเสน ครู ร.ร.บ้านหนองนาเวียง เข้ารับมอบวุฒิบัตรจาก นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ. ศรีสะเกษ เนื่องจากผ่านการอบรมหลักสูตรออนไลน์ ในหัวข้อ “New Zealand Global Competence Certificate and English Teacher Training Programs” สำหรับครูและบุคลากรที่สอนภาษาอังกฤษ เป็นเวลา 12สัปดาห์ โดยได้รับทุนการศึกษา 40,000 บาท จำนวน 2 ทุน รวม 80,000 บาท และได้รับทุน SEAMEO – New Zealand Master Class on Education Technology and Digital Security (หลักสูตรห้องเรียนปริญญาโทด้านเทคโนโลยีการศึกษาและความปลอดภัยดิจิทัล) ของหน่วยงาน SEAMEO (องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ร่วมกับ Education New Zealand (หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์) มอบทุนละ 50,000 บาท จำนวน 2 ทุน รวม 100,000 บาท เป็นเวลา 18 สัปดาห์ ให้แก่ น.ส.พยัตติกา ห้วยจันทร์ ผอ.ร.ร.บ้านหนองนาเวียง และ น.ส.นัยนา นีระเสน ครู ร.ร.บ้านหนองนาเวียง

              ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 (ผอ.สพป.ศก.1) กล่าวว่า การอบรมดังกล่าว เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการสื่อสาร รวมทั้งความเป็นพลเมืองโลก การทำงานกับผู้คนต่างวัฒนธรรมและแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้ระบบการศึกษาและวัฒนธรรมประเทศนิวซีแลนด์ ของหน่วยงาน AFS Intercultural Programs และ มหาวิทยาลัยMessy University ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่ง จ.ศรีสะเกษ และ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้พิจารณาคัดเลือกให้ข้าราชการครูทั้ง 2 ราย ซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัดเข้ารับการแข่งขัน เพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษาต่างประเทศ หลักสูตรออนไลน์ และสามารถผ่านการอบรมครบถ้วนตามหลักสูตรดังกล่าว ต่อมา นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ ได้มอบเกียรติบัตรเด็กดีเด่น จากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2565 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ให้แก่ ด.ญ.สุกาญจน์ชญา อร่ามเรือง นักเรียน ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ และมอบเกียรติบัตร ให้แก่ ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ ที่ได้สนับสนุนการพัฒนาส่งเสริม ด.ญ.สุกาญจน์ชญา อร่ามเรื่อง ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ โดยมี นางอาภาวดี พรหมจอม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นายนพ พงศ์ผลาดิสัย น.ส.ชนมณัฐ รอดบุญธรรม รอง ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ ภาคเอกชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!