อยุธยา – เตรียมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำและไหว้พระภาคกลางคืน

อยุธยา – เตรียมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำและไหว้พระภาคกลางคืน

ภาพ / ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

                     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เตรียมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำและไหว้พระภาคกลางคืน หวังดึงนักท่องเที่ยวพักค้างคืน

             นายมานัส ทรัพย์มีชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ขณะนี้จังหวัดฯ และทุกภาคส่วนร่วมระดมวางแผนด้านการท่องเที่ยวทางน้ำในภาคกลางคืน ควบคู่กับสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้กลับมาอีกครั้ง โดยมีการสำรวจและออกแบบเตรียมการปรับปรุงศูนย์ท่องเที่ยวทางน้ำ การตั้งศูนย์ความปลอดภัยทางน้ำ จัดท่าเรือสาธารณะ จัดทำป้ายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวคลองประวัติศาสตร์ ดูแลความสะอาดและสวยงามริมฝั่งแม่น้ำ อีกทั้ง ส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคกลางคืนในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ และโบราณสถานต่างๆ เนื่องจากที่ผ่านมาจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวสูงถึงปีละ 8 ล้านคน แต่หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ลดลงเหลือปีละกว่าล้านคน ส่วนใหญ่จะมาท่องเที่ยวโบราณสถาน ไหว้พระขอพร

              ดังนั้น การเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในภาคกลางคืนทั้งเกาะเมือง และริมแม่น้ำ จึงเป็นไฮไลท์และเป็นจุดสนใจให้กับนักท่องเที่ยวพักค้างคืน ซึ่งการท่องเที่ยวทางน้ำทุกคนจะได้สัมผัสกับการประดับไฟโบราณสถานริมสองฝั่งแม่น้ำ รวมถึง วัด ต้นไม้ สะพานต่างๆ นอกจากนี้ ไฟที่ประดับจะมีการฉายแสง เล่นสี และเงา พร้อมมีเรื่องราวอย่างน่าสนใจ ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถไหว้พระในช่วง 19.00-21.00 น. ได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ล่าสุด จังหวัดฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจเพื่อตั้งของบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!