นครปฐม-หลวงพี่น้ำฝนหนุนโครงการอบรมพระธรรมทูต 1 แสนบาท

นครปฐม-หลวงพี่น้ำฝนหนุนโครงการอบรมพระธรรมทูต 1 แสนบาท

ภาพ/ข่าว:อริย์ธัช พรอัศวโยธิน

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 26/2563 ถวายเป็นพระราชกุศลฯและเฉลิมพระเกียรติฯ 

         พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐม ได้บริจาคเงินโดยกองทุนหลวงพ่อพูลสนับสนุนบำรุงโครงการ จำนวนเงิน 100,000 บาท เพื่อถวายเป็นการสนับสนุนในการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 26/2563 ถวายเป็นพระราชกุศลฯและเฉลิมพระเกียรติฯให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ณ อาคารวิปัสสนาธุระ สมเด็จพระพุฒาจารย์(อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!