อยุธยา-ประชุมคณะสงฆ์อำเภอภาชี แต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดโคกม่วงเป็นประธานกองงานคณะสงฆ์อำเภอภาชี

อยุธยา-ประชุมคณะสงฆ์อำเภอภาชี แต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดโคกม่วงเป็นประธานกองงานคณะสงฆ์อำเภอภาชี

ภาพ / ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

              คณะสงฆ์อำเภอภาชีจัดการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบลเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และพระเลขานุการในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอภาชี ครั้งที่ 1/2565

            เมื่อเวลา 13:00 น.วันที่ 14 มกราคม 2565 ที่ ศาลาการเปรียญวัดโคกม่วง ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระครูสุนทรเจติยาภิวัฒน์ ดร. เจ้าอาวาสวัดเจริญธรรม เจ้าคณะอำเภอภาชี เป็นประธานเปิดการประชุมพระสังฆาธิการสัญจร ระดับเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส ผู้ช่วยฯ และพระเลขานุการฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 มีนายสิรศักดิ์ ทัศยาพันธุ์ นายอำเภอภาชี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พ.ต.อ.ชัยรัชต์ รุ่งเรือง ผกก.สภ.ภาชี นายสกล โรจนีย์ นายก อบต.โคกม่วง นางคนึงนิจ รอดเสวก เลขานุการกองทุนสงฆ์อาพาธอำเภอภาชี โดยในวาระการประชุมในการประชุม พระครูสุนทรเจติยาภิวัฒน์ ดร. เจ้าอาวาสวัดเจริญธรรม เจ้าคณะอำเภอภาชี ได้มีการมอบคำสั่งแต่งตั้ง พระครูพิพัฒน์ศาสนกิจจาทร เจ้าอาวาสวัดโคกม่วง เจ้าคณะตำบลภาชี เป็นประธานกองงานคณะสงฆ์อำเภอภาชี จากนั้นได้เข้าสู่วาระ ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องการดำเนินงานการเผยแผ่ การอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน สำหรับพระสังฆาธิการใหม่ ระดับเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส คณะสงข์ภาค 2 คงจะเริ่มดำเนินการในปี 2565 ที่ วัดมเหยงคณค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องด้านสาธารณูปการ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและวัดที่เข้าร่วมโครงการฯ เรื่องบัญชีรายรับ – รายจ่าย กรณีเกิดข้อร้องเรียนจะต้องเป็นเอกสารที่สำคัญควรทำอย่างถูกต้องขัดเจน และสามารถอธิบายที่มาที่ไปได้ เรื่องด้านสาธารณะสงเคราะห์ กรณีการบริจาคนิทยภัต 3 เดือน เข้ากองทุนวัดช่วยวัด เพื่อช่วยเหลือวัดที่ประสบอุทกภัย ประสบภัยธรรมชาติ เงินบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์ และมูลนิธิต่าง ๆ ให้ยึดถือแนวทางดำเนินการตามมติมหาเถรสมาคมเช่นเดิม เรื่องการสร้างคน เช่น โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน พระสังฆาธิการระดับวัดต้องมีส่วนในการสร้างคน ใช้คน ยกย่อง ส่งเสริม เลี้ยงดู ให้ทุน และให้โอกาสในการทำงาน จะเป็นการช่วยพัฒนาบุคลากรทา พระพุทธศาสน หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมในครั้งนี้ พระครูสุนทรเจติยาภิวัฒน์ ดร. เจ้าอาวาสวัดเจริญธรรม เจ้าคณะอำเภอภาชี ได้นำสวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมกับกล่าวปิดการประชุม

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!