ร้อยเอ็ด-ส่ง 5 นักรบชุดขาว ลงพื้นที่ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน MERTณ โรงพยาบาลบุษราคัม

ร้อยเอ็ด-ส่ง 5 นักรบชุดขาว ลงพื้นที่ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน MERTณ โรงพยาบาลบุษราคัม

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

                 ร้อยเอ็ด ส่ง 5 นักรบชุดขาว ลงพื้นที่ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน MERT ณ โรงพยาบาลบุษราคัม กรุงเทพมหานคร สู้ภัยโควิด-19

                    เมื่อช่วงเช้าวันที่ 15 กันยายน 2564 ที่ หน้าตึกมะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด นางสุภิดา สุวรรณพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมคณะบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมส่งกำลังใจให้แก่ 5 บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ที่จะเดินทางไปปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ (Medical Emergency Response Team : MERT) สนับสนุนภารกิจควบคุมโรคโควิด-19 เชิงรุกในกรุงเทพมหานคร ณ โรงพยาบาล บุษราคัม เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2564 – 22 กันยายน 2564 บุคลากรทั้ง 5 ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ประกอบด้วย นางสาวณัฐวรา พ่วงเภตรา นายแพทย์ชำนาญการ, นายภราดร จันทร์หนองสรวง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ, นายสมศักดิ์ วงศ์ไชยสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ, นางสาวอัมภิกา สัตะโส นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และนายธนวัฒน์ รัตนพันธุ์ พนักงานขับรถ
                  นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกเดือนเมษายน มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น มีผู้ป่วยที่รักษาพยาบาลอยู่ภายในโรงพยาบาล เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งขณะนี้ ได้ตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด-19 เป็นการเฉพาะ ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในพื้นที่อาจไม่พอเพียง โรงพยาบาลร้อยเอ็ดมีบุคลากรที่ความสมัครใจ มีความพร้อม ทางด้านร่างกายและจิตใจ ที่จะเดินทางไปเป็นการเสริมกำลัง สนับสนุน หรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับคณะแพทย์ – พยาบาล ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ ในกรุงเทพมหานคร


สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!