ร้อยเอ็ด-ผวจ.ร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนคู่ขนานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด-ผวจ.ร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนคู่ขนานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

ผวจ.ร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนคู่ขนานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

                   เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 15 กันยายน 2564 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายแพทย์ ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายโรงวิทย์ ถนอมแสง นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นาย นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายพรเกียรติ พัวนิรันดร์กูล ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด เดินทางออกตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนคู่ขนานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนนำร่องอยู่ 6 โรงเรียน โดยให้นักเรียนเรียนในห้องเรียนจำนวนหนึ่งหนึ่งและเรียนที่บ้านแบบออนไลน์จำนวนหนึ่ง

                     นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มาดูการทดลองการเรียนการสอนระบบคู่ขนานตามที่ทางคณะกรรมการโรคติดต่อกำหนด ได้หมอบหมายให้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้ทดลองรูปแบบการเรียนการสอนคู่ขนานในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งทราบว่าขณะนี้ทางเทศบาลได้ทดลองเปิดการเรียนการสอนคู่ขนานทั้งหมด 6 โรงเรียน ได้มาตรวจเยี่ยม จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนวัดสระทอง โรงเรียนวัดเวฬุวัน และ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ปรากฏว่าก็เป็นตามแนวทางที่เราได้กำหนดตามมาตรฐาน ก็เชื่อว่าก็อยากให้สถานศึกษาในสังกัดอื่นได้ศึกษาดู แล้วก็ทดลองระบบการเรียนการสอนแบบคู่ขนาน ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้ไปดูงานที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการมาก่อนแล้วประมาณ 2 เดือน ในโรงเรียนในสังกัดของเอกชน สำหรับโรงเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ด ทางคณะกรรมการได้อนุญาตให้ทดลองระบบ คือโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และในสังกัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนอยู่ประมาณ 4-5 โรงเรียน ในขณะนี้เป็นโครงการนำร่อง ก็ขอให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ได้มั่นใจในกระบวนการตรงนี้ เพราจะดำเนินการขยายผลต่อไปสำหรับโรงเรียนที่มีความพร้อม และอาศัยความสมัครใจของ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง แล้วก็จะขยายผลไปในโรงเรียนในชนบท ที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ขณะนี้ ขอเรียนว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดในจังหวัดร้อยเอ็ด ก็มีผู้ติดเชื้อรายวันต่ำกว่า 50 ราย คงจะมีมาตรการผ่อนคลายต่างๆ แต่อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการเปิดสถานศึกษาหรือเปิดการเรียนนี้ เราต้องทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยจะมีการวางระบบให้เกิดมั่นใจว่าเมื่อเปิดการเรียนไปแล้วนี้ก็จะมีการแพร่ระบาดน้อย หรือหากมีการแพร่ระบาดเราก็จะมีแผนเผชิญเหตุ หรือมีการดำเนินการรองรับอย่างปลอดภัยต่อไป
                   ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนแบบคู่ขนาน คือ สมมุติว่า หนึ่งห้องเรียนมีนักเรียน 20 คน ให้มาเรียนในห้องเรียนจำนวน 5 คน ตั้งแต่เลขที่ 1-5 อีก 15 คน เรียน ออนไลน์ที่บ้าน เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ในสัปดาห์ถัดไป ให้นักเรียน เลขที่ 6 -10 มาเรียนในห้องเรียน อีก 15 คน เรียนออนไลน์ที่บ้าน สลับสับเปลี่ยนหมุนกันไปเรื่อยๆ จนครบ แล้วจึงเริ่มใหม่อีกครั้ง

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!