กรุงเทพฯ-มทร.รัตนโกสินทร์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันราชมงคล

กรุงเทพฯ-มทร.รัตนโกสินทร์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันราชมงคล

ภาพ/ข่าว:คัคเนศวร์  พรอัศวโยธิน

                  มทร.รัตนโกสินทร์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันราชมงคล หรือวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานนาม “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล”

                        วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา จัดกิจกรรมเนื่องในวันราชมงคล หรือวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานนาม “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” ดังนี้
เวลา 08.30 น. อาจารย์ประพัฒน์ สีใส รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายทีปกร รองรัตน์ นายกองค์การนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ร่วมสักการะพระศรีศาสดา พระวิษณุกรรม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และศาลพระภูมิเจ้าที่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา จังหวัดนครปฐม  เวลา 09.00 น. อาจารย์อภิศักดิ์ วัฒิวรรณผล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเพาะช่าง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายพงศกร โต๊ะทับทิม อุปนายกองค์การนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ร่วมสักการะพระวิษณุกรรม พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระรูปสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราไชย ณ วิทยาลัยเพาะช่าง กรุงเทพมหานคร  เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจีพัชร์ พาสุกรี รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผศ.ประนอม ตั้งปรีชาพานิชย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ตรึงตรา แหลมสมุทร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และนายทศพล สัควัฒนะ นายกสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ นักศึกษา และคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ รวมทั้งสักการะพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำพื้นที่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ กรุงเทพมหานครสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!