เพชรบูรณ์-เปิดโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง

เพชรบูรณ์-เปิดโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพ/ข่าว:อุดมศักดิ์ เหล็กคำ /น.ส.หัสยา ชมพู

 เปิดโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง

                   เมื่อเวลา 10.20 น. วันที่ 15 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่อาคารสุพรรณิการ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ นายนาวิน สังฆมาตร นายอำเภอชนแดน เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (น้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ) โดยมีนายปรัชญา ประเสริฐผล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลชนแดน กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำแนวทางพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนและเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียนและผู้สนใจและเพื่ออนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชและสมุนไพรรวมถึงต้นไม้พื้นบ้านให้อยู่คู่กับชุมชนมี นายภิรมย์ ทุมขันธ์ รองนายกเทศมนตรี สท.สมสวย อุตรศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลบาล นายศุวิเชษฐ์ ยี่ภู่ศรี ปลัดเทศบาล นางมะลิ นาคคล้ายรองปลัดฯนางสาววรรณา เอมอู่สิน หัวหน้าสำนักปลัด ส่วนราชการ และ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ)นายนาวิน สังฆมาตร นายอำเภอชนแดนประธานพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ นายรักษพล ซิตูมปูน นายสมประสงค์ น้อยจันทร์ นายอุดมศักดิ์ เหล็กคำ คณะกรรมการสถานศึกษา ที่ปรึกษาโครงการที่ให้การสนับสนุนโครงการฯ และร่วมปลูกเมล็ดพันธุ์ผัก พระราชทานฯและต้นสมุนไพรในสวนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และนายปรัชญา ประเสริฐผล มอบกระเช้าผักปลอดสารพิษผลผลิตในสวนโครงการให้ประธานพิธีและปลูกต้นพะยุงที่หน้าโรงเรียนโดย มี นางฐานิต สิงห์เวียง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาล และนายแก้วชนก สอนเวช พิธีกรประสานงานโครงการ

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!