ชลบุรี-เปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

ชลบุรี-เปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

ภาพ/ข่าว:นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี

                      รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม2564

                    เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 15 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม2564 มอบโล่และเกียรติบัตรเกษตรดีเด่นของจังหวัด แก่ผู้แทนของแต่ละอำเภอ มอบพันธุ์ต้นกล้าฟ้าทะลายโจร เพื่อให้ผู้แทนแต่ละอำเภอ นำไปให้เกษตรกรขยายและใช้เป็นยาสมุนไพรไว้รักษาโรค พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมของหน่วยงาน พบปะเกษตรกรที่มาร่วมรับบริการ ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

              นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เป็นโครงการที่ให้บริการทางวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสู่เกษตรกรได้ตรงเป้าหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรได้ตรงเป้าหมายถึงพื้นที่แบบครบวงจรในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านพืช ดิน ปศุสัตว์ ประมง เป็นการนำบุคลากร อุปกรณ์และองค์ความรู้ด้านการเกษตร มาสู่เกษตรกรถึงพื้นที่โดยไม่ต้องเดินทางไกล

               ด้าน นายบุญลือ คงสูงเนิน เกษตรจังหวัดชลบุรี กล่าวว่าโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตร ได้อย่างรวดเร็ว อย่างทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ที่มีปัญหาให้ได้รับบริการทางการเกษตร เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย

                ในพระราชวโรกาสอันเป็นมิ่งมงคลนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการบริการเกษตรกรในพื้นที่ โดยได้เปิดจุดบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ๆ เพื่อให้บริการเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ สัตหีบ บางละมุง และเมืองชลบุรี แทนการจัดงานโครงการแบบปกติ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดชลบุรี ยังมีอัตราที่สูงอยู่ในขณะนี้  การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดชลบุรี

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!