อยุธยา-เทศบาลนครฯ จัดการประชุมสภานอกสถานที่ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2564

อยุธยา-เทศบาลนครฯ จัดการประชุมสภานอกสถานที่ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2564

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

               เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมสภานอกสถานที่ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 อนุมัติเงินอุดหนุนช่วยเหลือประชาชนจากวิกฤติโควิด 19 และปรับปรุงสาธารณูปโภค

                เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 14 กันยายน 2564 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา (ศาลากลางหลังเก่า) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอาทิตย์ ชูกิตติคุณ ประธานสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุม ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา สัญจร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 โดยว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ รองนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จำนวน 20 ท่าน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย การอนุมัติเงินอุดหนุนช่วยเหลือประชาชนจากวิกฤติโควิด 19 การปรับปรุงสาธารณูปโภคต่าง ๆ

               ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การประชุมสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา สัญจร เป็นครั้งแรก นับตั้งแต่มีการก่อตั้งเทศบาล ที่มาใช้สถานที่ประชุมนอกห้องประชุม ตามมาตรการควบคุมโรคของกรมควบคุมโรค ที่ต้องมีการเว้นระยะห่างและสถานที่ต้องปลอดโปร่ง มีการระบายอากาศที่ดี ทั้งนี้การประชุมสภาครั้งนี้เป็นการเสนอญัตติต่าง ในส่วนของการอนุมัติงบประมาณ ในด้านต่างที่จะมาช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤติการณ์โควิด 19 โดยเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน ทั้งการป้องกัน การเยียวยา พี่น้องประชาชนจากสถานการณ์โควิด19 ในส่วนของการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ขณะนี้ได้ทำการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ให้กับพี่น้องประชาชน ในเขตเทศบาล และพ่อค้าแม่ค้า พนักงาน ลูกจ้าง ที่อยู่นอกเขตแต่ต้องเข้ามาทำงาน ประกอบอาชีพ ในพื้นที่ รวมถึงนักเรียนนักศึกษา ไปแล้วจำนวน 11,000 กว่าคน นอกจากนี้ได้จัดวัคซีนอีกส่วนหนึ่ง เตรียมจะฉีดให้กับประชากรแฝง นักเรียนที่มีอายุ 10-18 ให้กับนักเรียน โรงเรียนในสังกัดของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และสถานศึกษาที่อยู่ในเขตเทศบาล และกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต้านการเจ็บป่วยที่รุนแรงจากไวรัสโควิด19 เพื่อให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เปิดเมืองท่องเที่ยว ประชาชนได้ออกประกอบอาชีพทำมาค้าขาย ใช้ชีวิตกันอย่างปกติสุขเช่นเคย


สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!