อุตรดิตถ์-ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

อุตรดิตถ์-ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ภาพ/ข่าว:พูลชัย ราชประสิทธิ์

จ.อุตรดิตถ์ ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

                      เมื่อเช้าของวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ ศาลาการเปรียญวัดท่าไม้เหนือ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์นายจรัญ กาญจนปัญญานนท์ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิก อส. และบุคลากรจากที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ และอำเภอพิชัย ร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและเครื่องไทยธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

                โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทฝ่ายปกครองในการดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา สร้างคุณธรรม จริยธรรม และเพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ได้เข้าวัดฟังธรรม ทำบุญสร้างกุศล และสร้างสมาธิ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และการดำรงชีวิต สร้างสัมพันธไมตรีที่ดี ด้วยการทำบุญ สมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนา ประกอบการเจริญจิตภาวนา และได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อก่อให้เกิดความสงบสุข แก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ
ในโอกาสนี้ พระปัญญากรโมลี เจ้าอาวาสวัดท่าไม้เหนือ เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์(มหานิกาย) เมตตามอบพัดลมจำนวน 28 เครื่อง เพื่อใช้ประโยชน์ ณ ศูนย์พักคอย CI (Community Isolation) สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ หมอนไม้ ต่อไป ทั้งนี้ ในระหว่างดำเนินกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) อย่างเคร่งครัด
สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!