สิงห์บุรี-อบจ.สิงห์บุรี อนุมัติซื้อวัคซีน โมเดอร์น่า 20,000 โดส

ภาพ/ข่าว:จิระแมน  ขำฉ่า

อบจ.สิงห์บุรี อนุมัติซื้อวัคซีน โมเดอร์น่า 20,000 โดส

                      นายสมควร ชัยบุรินทร์ นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยเลขาสมาคมฯ ได้เข้ารับฟัง การประชุม ในระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2564  วันอังคารที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น.  ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19

                      ซึ่ง มติ สภาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้อนุมัติการสั่งซื้อวัคซีน โมเดอร์น่า ฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีจำนวน 10,000 คน วัคซีน 20,000 โดส ในวงเงิน จำนวน 26 ล้าน บาท สั่งซื้อจากสภากาชาดโดยทางสภากาชาดสิงห์บุรี คำสั่งตามสภากาชาดไทย มีนโยบาย ให้ อบจ. ต้องจัดทำแผนการขอรับการจัดสรรวีคซีน โดยระบุจำนวนคนในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน  ได้แก่
1. คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีตั้งครรภ์
2. ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป
3.บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร
4. ผู้ที่ทำงานในศูนย์เด็กเล็ก ครู รร.อนุบาล ครู/อาจารย์
5. บุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานสัมผัสประชาชน
จะได้รับการอนุมัติจัดสรรจากสภากาชาดไทย จำนวนเท่าใหร่ก่อนและได้ช่วงเวลาวันไหนนั้น ให้รอการประชาสัมพันธ์ จาก อบจ.สิงห์บุรี ให้ทราบอีกครั้งหนึ่งสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!