เพชรบูรณ์-ธนาคารอาคารสงเคราะห์มอบบ้านให้เด็กยากไร้มอบรถยนต์ให้โรงเรียน

เพชรบูรณ์-ธนาคารอาคารสงเคราะห์มอบบ้านให้เด็กยากไร้มอบรถยนต์ให้โรงเรียน

ภาพ/ข่าว:นายอุดมศักดิ์ เหล็กคำ,น.ส.หัสยา ชมภู

ธนาคารอาคารสงเคราะห์มอบบ้านให้เด็กยากไร้มอบรถยนต์ให้โรงเรียน

                       เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 22 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ โรงเรียนบ้านซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ มี นายคงเดช การงานดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับเปิบ พร้อมคณะครูและกรรมการสถานศึกษากล่าวต้อนรับ นายพงศกร ตุลานนท์ ผู้อำนวยการธนาคารอาหารสงเคราะห์ภาคเหนือตอนล่างกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมี นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ กล่าวเปิดกิจกรรม มอบบ้าน มอบรถยนต์รับ – ส่งนักเรียนและสื่อการเรียนคอมพิวเตอร์

                     ทั้งนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยคุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่สนับสนุนงบประมาณสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับเด็กหญิงปีใหม่ แก้วส่องศึก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และเด็กหญิงมานิดา แก้วส่องศึก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านซับเปิบ ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากคณะครู ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน และพบว่าเด็กนักเรียนทั้งสองประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย บิดาชื่อ นายชะลอ แก้วส่องศึก อายุ 48 ปี พิการป่วยติดเตียงจากสาเหตุประสบอุบัติเหตุตกจากสถานที่ก่อสร้างส่วนย่านางสำเภา แก้วส่องศึก อายุ 71 ปี สายตามองไม่เห็นป่วยเป็นโรคต้อกระจก จึงได้แจ้งให้นายคงเดช การงานดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับเปิบ ทราบเรื่อง จากนั้นโรงเรียนจึงได้ทำหนังสือประสานไปยังธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ ในการสร้างบ้านหลังใหม่ให้ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณ จำนวน 300,000 บาท และได้รับความเมตตาจากคุณอนันต์ ชัยภูมิ ในการอุทิศที่ดินให้สร้างบ้าน ขณะนี้บ้านหลังดังกล่าวได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ยังสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง รวมเครื่องปริ้นเตอร์ และสื่อการเรียนการสอน Smart TV ขนาดหน้าจอ 55 นิ้ว และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ Wireless รวมงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนทั้งสิ้นจำนวน 79,000 บาท วันนี้ได้มีพิธีมอบบ้านให้เด็กนักเรียนทั้งสองคนและอุปกรณ์สื่อการศึกษาไปพร้อมกัน
                   โรงเรียนบ้านซับเปิบตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2517 จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียนทั้งหมด จำนวน 185 คน มีนายคงเดช การงานดี เป็นผู้อำนวยการและมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 18 คน

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!