นครสวรรค์-มจร. วิทยาเขตนครสวรรค์ พานิสิตศึกษาดูแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมมรดกโลก

นครสวรรค์-มจร. วิทยาเขตนครสวรรค์ พานิสิตศึกษาดูแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมมรดกโลก

ภาพ/ข่าว:วสุกิจจ์  เหล่าอินทร์

                        มจร. วิทยาเขตนครสวรรค์ พานิสิตสาขาสังคมศึกษา ศึกษาดูแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมมรดกโลก หวังให้นิสิตสายครูได้เรียนรู้จากสถานที่จริง เพื่อนำไปใช้สอนเด็กให้เกิดความรักชาติ รักสถาบัน

                  รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ฐานะอาจารย์ประจำหลักสูตรสังคมศึกษา อาจารย์เนาวรัตน์ หอมขจร อาจารย์หลักสูตรสังคมศึกษา พร้อมคณะผู้บริหารหลักสูตร ได้บูรณาการรายวิชานำนิสิตหลักสูตรคุรุศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 2 เดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยมรดกโลก ศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรสุโขทัยใน ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18–19 เพื่อบูชาพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ชมวัดมหาธาตุวัดที่อยู่ในเขตเมืองสุโขทัยมาตั้งแต่โบราณ และเป็นวัดประจำอาณาจักรสุโขทัย ปัจจุบันนี้วัดมหาธาตุตั้งอยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ได้ชื่อว่าเป็นวัดใหญ่ใจกลางเมืองสุโขทัย พื้นที่โดยรวมมีรั้วรอบขอบชิด พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วัดตะพังเงิน วัดศรีสวาย วัดตะพังทอง วัดชนะสงคราม เป็นต้น

                   รศ.ดร.สุพรต กล่าวว่า วัตถุประสงค์หลักของหลักสูตรก็เพื่อต้องการให้ให้นิสิตได้เรียนรู้ ศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทยจากสถานที่จริง ได้ลงพื้นที่เพื่อรับการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรโดยตรง เพื่อศึกษาเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร เป็น 1 ใน 3 แหล่งมรดกโลกแห่งแรกของประเทศไทย เพราะเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของชาติ
                    “นอกจากนี้ยังเดินทางไปเรียนรู้ภายในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย หรือ “แก่งหลวง” เพื่อศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสำคัญ เช่น วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง ในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร สร้างขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 17-18 เป็นวัดสำคัญในเขตเมืองเชลียง ปรากฏหลักฐานในศิลาจารึกหลักที่ ๑ ในสมัยกรุงธนบุรีเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เสด็จไปปราบชุมชนพระฝางเมืองสวางคบุรีได้เสด็จสมโภชพระบรมธาตุเมืองเชลียงนี้ด้วย และที่สำคัญที่สุดวัดนี้ยังเป็นที่สรงน้ำมูรธาภิเษกสำหรับพระเจ้าแผ่นดินใหม่ที่จะขึ้นเสวยราชสมบัติมาแต่ครั้งโบราณกาลด้วย จากนั้นยังได้ศึกษาแหล่งโบราณสถานอย่าง วัดดเขาพนมเพลิง วัดเขาสุวรรณคีรี วัดช้างล้อม วัดเจดีย์เจ็ดแถว วัดสวนแก้วอุทยานใหญ่ วัดนางพญา และวัดวัดชมชื่น เป็นต้น”

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!