ชุมพร-อบจ.เริ่มต้นลุยทำจริงเดินหน้าพัฒนา “โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ”

ชุมพร-อบจ.เริ่มต้นลุยทำจริงเดินหน้าพัฒนา “โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ”

(พื้นที่รณรงค์ป้องกันโควิด-19)

ภาพ/ข่าว:ทนงศักดิ์ ศุภการ

                   อบจ.ชุมพร เริ่มต้นลุยทำจริงเดินหน้าพัฒนา “โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ” บนเนื้อที่ 9 ไร่ ใน 5 มิติให้เกิดเป็นรูปธรรมประเดิมงานแรกหลังรับตำแหน่ง

                    วันที่(3 มี.ค. 64) เวลา 10.59 น. ณ บริเวณ “โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ” นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาและหัวหน้ากองงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา ลงพื้นที่ “โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ” โดยมีผู้สื่อข่าวและคณะกรรมการร่วมพัฒนาฯ ร่วมประชุมหารือเพื่อ สืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม
                       นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร กล่าวว่า ในภาพรวมในพื้นที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ อีกส่วนหนึ่ง ต้องมาดูรายละเอียดบ้างพอสมควร แต่ในศาลาที่ประทับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เรียกว่า ผู้ที่ต้องการเข้ามาศึกษาดูงานก็เข้ามาดูแลได้ โดยตนจะเริ่มพัฒนาภายในไม่เกินเดือนนี้ โดยเฉพาะการพัฒนาในครั้งแรก เราจะไม่ใช้งบประมาณแผ่นดิน แต่จะใช้กิจกรรมจิตอาสาของเพื่อนสมาชิกและคณะบริหารของ อบจ.ชุมพรก่อน โดยจะใช้กิจกรรมในรูปแบบ Big Cleaning Day ก่อน โดยจะเปิดให้พี่น้องประชาชนชาวชุมพรได้มาร่วมกันพัฒนาบ้านพ่อ แล้วผมก็เชื่อว่า พี่น้องชาวชุมพรทุกท่าน ต้องการเห็นการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ให้เป็นการเชิดหน้าชูตาของชาวชุมพร ตามที่ผมได้นำแผนงานเมื่อได้เข้ามาสู่ อบจ.ชุมพร ผมเชื่อว่าโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรกล่าวปิดท้าย
                        ผู้สื่อข่าวรับทราบแนวทางในการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ จังหวัดชุมพร ที่ อบจ.ชุมพร ที่ได้กำหนดไว้ 5 มิติการพัฒนา ประกอบด้วย
1. จัดทำ Hall of Fame พระราชประวัติและพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงค์ทรงได้มีต่อพสกนิกรชาวชุมพร
2. มิติพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง ,เกษตรทฤษฎีใหม่ ,โคก หนอง นา โมเดล ,การบริหารจัดการน้ำ ,การขยายพันธุ์สัตว์น้ำ
3. มิติพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ,สะพานชมกวาง ,สะพานไม้เคี่ยม ,ล่องแพแลกวาง และกางเต็นท์ชมธรรมชาติสวนสาธารณะ
4. มิติการพัฒนากีฬาและนันทนาการ กิจกรรมออกกำลังกาย วิ่งเพื่อสุขภาพ ปั่นจักรยาน กีฬาทางน้ำ ที่พักและสถานที่ประชุม ที่จัดงานในอนาคต
5. มิติสร้างงาน สร้างรายได้ จำหน่ายสิ่งของที่ระลึก ร้านจำหน่ายอาหาร-เครื่องดื่ม ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และร้านจำหน่ายผลผลิตจากโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
                      โดย อบจ.ชุมพรจะได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา สืบสาน รักษา และต่อยอดของโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ กำกับ ดูแลการบริหารจัดการโครงการอีกครั้ง พร้อมกับการติดตาม เร่งรัด การพัฒนา ให้เป็นไปตามนโยบายที่ อบจ.ชุมพร ได้วางไว้

 

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!