นครปฐม-ติดตามผลการดำเนินงานและแนวคิดในการขับเคลื่อนไทย

นครปฐม-ติดตามผลการดำเนินงานและแนวคิดในการขับเคลื่อนไทย

ภาพ/ข่าว:คัคเนศวร์  พรอัศวโยธิน
ขอบคุณข้อมูล:สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

                         รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม ติดตามผลกรดำเนินงานและแนวคิดในการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน การดำเนินการ TPMAP รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของจังหวัด พร้อมทั้งมอบนโยบายกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2

                       วันนี้ (13 พ.ย.63 ) ที่ห้องประชุมพิมานปฐม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม ติดตามผลการดำเนินงานและแนวคิดในการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน การดำเนินการ TPMAP รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของจังหวัด พร้อมทั้งมอบนโยบายกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม รองผู้ว่าราชการจังหวัด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม ปลัดจังหวัด ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบาย
                         นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นครปฐมเป็นจังหวัดที่ไม่ไกลจากกรุงเทพ เป็นเมืองประวัติศาสตร์ของไทย และยังมีสิ่งดีๆ ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาจังหวัดนครปฐมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ จากข้อมูลที่ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และผู้บริหารของจังหวัด นำเสนอ ได้ย้ำถึงศักยภาพดังกล่าวอย่างชัดเจนว่าสามารถเป็นได้หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นเมืองแห่งสุขภาพที่น่าอยู่ เมืองอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เมืองแห่งพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษ สิ่งเหล่านี้เป็นโอกาสหลายๆ ด้านของจังหวัดนครปฐม
                         นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า รู้สึกยินดีในฐานะที่ดูแลจังหวัดนครปฐม ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นไปตามแนวทางที่วางไว้ ขณะเดียวกันต้องนำศักยภาพของจังหวัดมารวมเป็นหนึ่ง เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าจังหวัดนครปฐมเป็นเมืองน่าอยู่ได้อย่างไร เป็นเมืองแห่งผู้สูงอายุ ซึ่งต้องช่วยกันขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน เพื่อหาจุดเด่นที่จะสร้างนครปฐมให้ที่เป็นที่รู้จัก และเป็นหนึ่งเดียวที่คนไทยรับทราบ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะผลักดันให้นครปฐมเติบโตตลอดไป


สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!