อุบลราชธานี-จัดงานวันเชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา

อุบลราชธานี-จัดงานวันเชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา

ภาพ/ข่าว:กิตติภณ เรืองแสน

                     จัดงานวันเชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ประจำปี 2563

                      วันนี้ ( 20 ต.ค.63) ที่วัดสุทัศนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีจัดงานวันเชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ประจำปี 2563 ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์ ส่วนราชการ สถานศึกษา ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีบูชาพระคุณในวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรม ในวันที่ 20 ตุลาคมของทุกปี โดยในปีนี้เป็นปีที่ 13 กิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญเลี้ยงพระ การฟ้อนเชิดชูเกียรติ ลำกลอนเชิดชูเกียรติ พิธีวางขันหมากเบ็ง และกล่าวเชิดชูเกียรติ และพิธีเปิดป้ายถนนหม่อมเจียงคำ ตามที่จังหวัดอุบลราชธานีเห็นชอบในการเปลี่ยนชื่อถนนพโลรังฤทธิ์ บริเวณหน้าวัดสุทัศนาราม ถึงแยกศาลแขวงอุบลราชธานี เป็นถนนหม่อมเจียงคำ

                       หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา เป็นชายาของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ เป็นผู้มีคุณูปการต่อเมืองอุบลราชธานีด้วยการมอบที่ดินเป็นมรดกตกทอดให้เป็นประโยชน์ของแผ่นดิน ในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของส่วนราชการและสถานที่สำคัญหลายแห่ง อาทิ ทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ที่ตั้งศาลจังหวัดอุบลราชธานี ศาลแขวงอุบลราชธานี บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี ที่ตั้งโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช หลังเดิม เป็นต้น สำหรับหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ได้ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2481


สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!