พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563

ภาพ/ข่าว:คัคเนศวร์  พรอัศวโยธิน

              พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ วัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

                   ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส  โดยในช่วงเช้าเป็นพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน  และช่วงบ่ายเป็นพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ณ วัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราชสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!