ตาก-ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร

ตาก-ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

              อบต.ท่าสายลวด  อ.แม่สอด ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร

            วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด บริหารงานโดยนายพนม แสงแปง นายกอบต.ท่าสายลวด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน ข้าราชการและพนักงาน ร่วมกัน “ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ณ​ บริเวณหลังโรงจอดรถหน้าอาคารสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าสายลวด ตามที่อำเภอแม่สอดได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ90 วัน “ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปลูกผักสวนครัวอย่างน้อย 5ชนิด ในพื้นที่ของตนเอง เพื่อเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือน ทั้งนี้เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตสามารถเป็นทางออกและนำพาประเทศรอดพ้นวิกฤตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชน ถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วน ที่ต้องดำเนินการ จึงได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”
สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!