นครปฐม-การลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ”

นครปฐม-การลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ”

ภาพ/ข่าว:คัคเนศวร์   พรอัศวโยธิน

               จ.นครปฐม ขอให้ทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนลงทะเบียนการใช้ผ่านแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ”

                 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค)ได้มีคำสั่ง เรื่องแนวทางปฏิบัติ
ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พศ. 2563 กำหนดมาตรการป้องกันโรค โดยให้กิจการหรือกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลายให้เปิดดำเนินการ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม และให้มีการบันทึกข้อมูลการใช้สถานประกอบการ กิจการหรือกิจกรรมของประชาชน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบทราบแหล่งที่มา ทำให้ควบคุมโรคได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ศบค.จึงได้กำหนดให้มีการใช้แอพพลิเคชั่น”ไทยชนะ” เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการดำเนินการให้กับผู้ประกอบการ ประชาชนและเจ้าหน้าที่ จังหวัดนครปฐมจึงขอให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการลงทะเบียนการใช้ผ่าน www.ไทยชนะ.com (แอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ”) และดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค สำหรับอำเภอให้แจ้งหน่วยงานระดับอำเภอและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำกับดูแลทราบ และเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้ทุกหน่วยงานรายงานผลให้ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19(COVD – 19) จังหวัดนครปฐม โดยพิมพ์ OR – CODE ไทยชนะ ของหน่วยงาน ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nptcovid19@gmail.com

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!