นครปฐม-มทร.รัตนโกสินทร์ จัดคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562

นครปฐม-มทร.รัตนโกสินทร์ จัดคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562

ภาพ/ข่าว:คัคเนศวร์   พรอัศวโยธิน

                 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

                      ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ อุทิศเวลา เสียสละ เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานมาโดยตลอด และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี โดยมี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ให้เกียรติมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร ให้แก่บุคลากรดีเด่น และผศ.ดร.สมพร สุขะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ห้อง 06909 อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!