ตาก-ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม

ตาก-ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

             สนง.เกษตรจังหวัดตาก – ที่ว่าการอำเภอพบพระ-สนง.เกษตรพบพระ – อบต.รวมไทยฯ ร่วมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม ช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ปลูกแล้วขายไม่ได้

               เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2563 นางจันทิรา บวรรัตนาสุภา  เกษตรจังหวัดตาก มอบหมายให้นางอรพิน แสงมณี เกษตรอำเภอพบพระ ดำเนินการลงพื้นที่หาทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม
นางอรพิน แสงมณี เกษตรอำเภอพบพระ  กล่าวว่า วันนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดตากโดยนางจันทิรา บวรรัตนสุภา เกษตรจังหวัดตาก มอบหมายให้มาหาทางช่วยเหลือ และหาผู้ที่สนใจซื้อกระเทียมและช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ปลูกกระเทียม ที่ได้รับผลกระทบช่วงโควิด-19 ทำให้กระเทียมขายไม่ได้ ทางสำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ หาแนวทางช่วยเหลือ และประชาสัมพันธ์เชิญชวน ทุกท่านที่สนใจจะซื้อกระเทียม ติดต่อได้ที่สนง.เกษตร อำเภอพบพระ 055-569-091
            นางอรพิน แสงมณี เกษตรอำเภอพบพระ ยังกล่าวต่ออีกว่า ผลผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมดังกล่าวไม่ได้แจ้งปลูก กระเทียมในระบบทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยปัจจุบันที่ยังเหลือ 1,500 กิโลกรัม โดยปัจจุบันผลผลิตได้มีการสั่งจองและจำหน่ายได้บ้างแล้ว โดยวันนี้ในพื้นที่อำเภอพระและ อำเภอเมืองจังหวัดตาก ได้ซื้อ กระเทียมจำนวน 530 กิโลกรัม (จัดส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) และเกษตรกรนำส่งผลผลิตเอง ไปยังตลาดที่จังหวัดสุโขทัยประมาณ 700 กิโลกรัม รวม1,230 กก.  คงเหลือผลผลิตที่ยังขายไม่ได้ 270 กิโลกรัม ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาและสำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ ได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์ และหาช่องทางการตลาดเพิ่มเติมในการจำหน่ายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป
            วันนี้มีหน่วยป้องกันและรักษาป่าตก. 6 (ร่มเกล้า) หัวขนาดกลาง 100 กิโล กิโลกรัมละ 50 บาทเป็นเงิน 5,000 บาท องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา หัวขนาดใหญ่ 100 กิโลกรัมกิโลกรัมละ 60 บาทเป็นเงิน 6,000 บาท
นางอรพิน แสงมณีเกษตรอำเภอพบพระ หัวขนาดกลาง 50 กิโลกรัมกิโลกรัมละ 50 บาทเป็นเงิน 2,500 บาท ครัวแม่มารีจังหวัดตาก หัวขนาดกลาง 30 กิโลกรัมกิโลกรัมละ 50 บาท หัวขนาดเล็ก 20 กิโลกรัมกิโลกรัมละ 40 บาทรวมเป็นเงิน 2,300 บาท คุณประพีร์ มาคง ขอขนาดใหญ่ 30 กิโล กิโลกรัมละ 60 บาทเป็นเงิน 1,800 บาท คุณสำเนาณรงค์มี หัวขนาดใหญ่ 200 กิโลกรัมกิโลกรัมละ 60 บาทเป็นเงิน 12,000 บาท
            นายวิสูตร มั่นคง บ้านเลขที่ 22 หมู่ที่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เขาว่าตัวเองดีใจมากที่มีหน่วยงานของภาครัฐ โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ ที่ได้ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวน ผู้ที่สนใจ หาซื้อกระเทียมของตนเอง ในวันนี้ ขายกระเทียมไปเป็นจำนวน 530 กิโลกรัม เป็นเงิน 12,000บาท ถ้าท่านใดสนใจ จะซื้อกระเทียมติดต่อได้ที่ วิสุตร์ มั่นคง บ้านรวมไทยพัฒนา 7 โทร0988459633 หรือ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา 055-806-245 และสำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ 055-569-091

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!