เพชรบุรี-ตชด.จัดพิธีเทิดเกียรติผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

เพชรบุรี-ตชด.จัดพิธีเทิดเกียรติผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ภาพ/ข่าว:สุรพล  นาคนคร

                   ตำรวจตระเวนชายแดนจัดพิธีเทิดเกียรติผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในวาระเยี่ยมอำลาหน่วย เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

                   วันนี้ เวลา 10.00 น. ของวันที่ 16 กันยายน 2563 พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อม ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ได้เดินทางมายังกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมและให้โอวาทแก่กำลังพลในวาระเยี่ยมอำลาหน่วยกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ในโอกาสเกษียณอายุราชการ โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนและข้าราชการตำรวจร่วมเป็นเกียรติในพิธี
                   กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้จัดพิธีเทิดเกียรติผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในวาระการเยี่ยมอำลาหน่วย ด้วยความรำลึกถึงคุณงามความดีของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติราชการในฐานะผู้นำสูงสุดขององค์กรกว่า 6 ปี ได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ข้าราชการตำรวจได้ยึดถือเป็นตัวอย่าง โดยปฏิบัติหน้าที่เคียงบ่าเคียงไหล่ผู้ใต้บังคับบัญชา อยู่เสมอโดยไม่คำนึงว่าจะยากลำบาก ร่วมวางแผนให้แนวทางและลงมือทำ แม้ภารกิจเหล่านั้น จะเสี่ยงอันตรายถึงแก่ชีวิตก็ตามสร้างความภาคภูมิใจให้แก่เหล่าข้าราชการตำรวจและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนกิจการของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้กรุณาสนับสนุนงบประมาณจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในราชการทำให้หน่วยสามารถปฏิบัติภารกิจได้เต็มศักยภาพ อีกทั้งได้จัดหางบประมาณเพื่อจัดตั้งกองทุน เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อให้มีความพร้อมและมีขวัญกำลังใจ ในการพัฒนาและดูแลเด็กเยาวชนและประชาชนในถิ่นทุรกันดารห่างไกลการคมนาคมเพื่อสร้างโอกาสให้บุคคลเหล่านั้นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับโอกาสในการพัฒนาจากรัฐได้เท่าเทียมกับคนในเมืองนับเป็นการพัฒนาสร้างความมั่นคงเข้มแข็งและความสงบเรียบร้อยให้บังเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนและพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลคมนาคม ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงถือได้ว่า เป็นผู้ทำประโยชน์คุณูปการให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและประเทศชาติอย่างมากมายทั้งนี้ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนจึงขอเทิดเกียรติผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และจะจดจำคุณงามความดีของท่านและยึดถือเป็นแบบอย่างในการประพฤติ ปฏิบัติตนให้สมกับเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงสร้างความมั่นคงให้เกิดกับประเทศชาติสืบไป
                     ต่อมาเวลา11.00 น. พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และข้าราชการตำรวจเข้าร่วมพิธี ณ อาคารสัมมนาชัยจินดา ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
                     สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นสถานที่สำหรับใช้เป็นที่อบรมสัมมนาหลักสูตร ต่าง ๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัวตลอดจนส่วนราชการต่าง ๆ และประชาชนทั่วไปได้ใช้สถานที่จัดงานและการพักผ่อนในโอกาสต่าง ๆ
                       สำหรับสถานที่ตั้งของศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้ ตั้งอยู่ในพื้นที่ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 โดยก่อสร้างอาคารบนพื้นที่กว่า 47 ไร่ สามารถรองรับผู้มาใช้บริการได้ครั้งละ 200-300 คน มีสิ่งอำนวยความสะดวก ประกอบด้วย อาคารโรงแรม,ห้องอาหาร,ห้องฟิตเนส ,อาคารห้องประชุมสัมมนา 300 ที่นั่ง และห้องประชุมย่อย 25 ที่นั่ง, สระว่ายน้ำ, ลานจัดเลี้ยงกลางแจ้ง (Outdoor) และชายหาดที่สวยงาม สงบ ร่มรื่น ตลอดแนวชายหาด ยาวถึง 734 เมตร หาดกว้าง 100 เมตร (เมื่อน้ำทะเลขึ้นสูงสุด) ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เริ่มทดลองการให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ในชื่อ “Sea Sand Sun CHA AM RESORT” ภายใต้การกำกับของคณะอนุกรรมการสวัสดิการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมี พลตำรวจโท เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานอนุกรรมการ
                      สำหรับผู้ที่มีความประสงค์หรือสนใจใช้บริการ ของศูนย์ฝึกอบรม “Sea Sand Sun CHA AM RESORT” สามารถติดต่อสำรองห้องพักได้ที่ หมายเลข 0 3270 6111, 06 1745 4994 และ 09 4418 9559 ไลน์ seasandsunchaam หรือ เฟสบุ๊ค Sea Sand Sun Cha-Am Resort
สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!