ราชบุรี-ทบ.ชี้ตำบลน้ำพุ พบสารปนเปื้อนเปลี่ยนสภาพเป็น”ไวนิลคลอไรค์”

ราชบุรี-ทบ.ชี้ตำบลน้ำพุ พบสารปนเปื้อนเปลี่ยนสภาพเป็น”ไวนิลคลอไรค์”

ภาพ/ข่าว:สุจินต์ นฤภัย(เต้)

                  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล(ทบ.) โดยนักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ ชี้ผลการตรวจวัดสารปนเปื้อน แหล่งน้ำใต้ดินภายในตำบลน้ำพุ พบสารปนเปื้อนตั้งต้นเปลี่ยสภาพเป็นสาร VC หรือ ไวนิลคลอไรด์ ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์

                  เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 16 ก.ย.63 ที่โรงแรม ณ เวลา จ.ราชบุรี กรมทรัพยากรน้ำบาดาล(ทบ.) ได้จัดการสัมมนาโครงการประเมินขอบเขตการปนเปื้อนและแนวทางฟื้นฟูสารอันตรายในแหล่งน้ำบาดาลบริเวณ ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี และต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดยมีประชาชนในพื้นที่ทั้งสองตำบล เข้าร่วมโครงการรับฟังสรุปจาก ดร.ทัศนีย์ เนตรทัศน์ นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวสรุปผลจากปัญหาเดือดร้อน รำคาญจากกลิ่นเหม็น น้ำเสีย และการปนเปื้อนของสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม ที่มีมายาวนานกว่า 19 ปี จนไปสู่สถานการณ์ความรุนแรงของปัญหา และขอบเขตการปนเปื้อน
                   ดร.ทัศนีย์ เนตรทัศน์ นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ ได้กล่าวสรุปผลตรวจสอบว่า ผลการตรวจสอบน้ำใต้ดินภายใน บริษัทแวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด และใกล้เคียงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 – 2563 พบสารโลหะหนักประเภทนิกเกิล มีค่าเกินมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายปี พ.ศ. 2557 – 2563 สารประเภทและ DCE ในบ่อสังเกตการณ์ภายในบริษัทฯ และบ่อน้ำบาดาลประชาชนพื้นที่ใกล้เคียง มีค่าเกินมาตรฐาน คุณภาพน้ำใต้ดินโดยที่มีแนวโน้มลดลงในปี พ.ศ.2559 – 2563 ตรวจพบ VC หรือ ไวนิลคลอไรด์ มีค่าเกินมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน และมีแนวโน้มปริมาณสารเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังตรวจพบสาร เบนซีน เกินมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน ทั้งในบ่อสังเกตการณ์ภายในบริษัท และบ่อน้ำบาดาลของประชาชนที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 1 กิโลเมตร จากเดิม 500 เมตร

                     เมื่อพิจารณาทิศทางการไหลของน้ำบาดาลที่ไหลจากบริเวณบริษัทไปทางทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ สอดคล้องกับตำแหน่งที่ตรวจพบสารดังกล่าว โดยพบแพร่กระจายอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงโรงงานเป็นแหล่งน้ำบาดาลระดับตื้นและสามารถแพร่กระจายออกสู่แหล่งน้ำผิวดิน และมีความเป็นไปได้สูงที่จะแพร่กระจายเข้าสู่ระบบน้ำบาดาลระดับลึก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการสร้างบ่อน้ำบาดาลที่ไม่ได้มาตรฐาน มีการวางท่อเซาะร่อง เพื่อรับน้ำจากชั้นน้ำบาดาลระดับตื้นและระดับลึกในบ่อเดียวกัน ก็จะทำให้น้ำบาดาลที่ปนเปื้อนจากชั้นน้ำระดับตื้นแพร่กระจายเข้าสู่น้ำบาดาลระดับลึกได้

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!