กาญจนบุรี-เปิด“อาคารภูมิพัฒน์”รพ.ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

กาญจนบุรี-เปิด“อาคารภูมิพัฒน์”รพ.ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ภาพ/ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์
ขอบคุณข้อมูล:สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารภูมิพัฒน์”

                    วันนี้ 14 กันยายน 2563 เวลา 08.45 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารภูมิพัฒน์” ณ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๗ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธรณสุข นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ส่วนราชการ คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ

                   โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็น 1 ใน 10 โรงพยาบาลชุมชนที่กระทรวงสาธารณสุขได้จัดตั้งให้เป็นโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดกาญจนบุรีและชาวห้วยกระเจาที่ได้มีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อทรงมีพระชนมายุ 80 พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม ยึดมั่นและน้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาบริหารโรงพยาบาลอย่างมีธรรมาภิบาล เปิดให้บริการประชาชนเมื่อปี พ.ศ.2549
ความภาคภูมิใจในการก่อสร้าง “อาคารภูมิพัฒน์” ซึ่งใต้ฝ่าละอองพระบาท ได้พระราชทานชื่ออาคาร และได้เสด็จมาเปิด อาคารภูมิพัฒน์ (พู-มิ-พัด) ณ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ในวันนี้ มีจุดประสงค์หลักให้เป็นพื้นที่เสริมศักยภาพในการทำงานร่วมกัน ระหว่างโรงพยาบาลกับชุมชน เปรียบเสมือนพื้นที่เชิงสัญลักษณ์ของแต่ละโรงพยาบาล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 กระทรวงสาธารณสุขจึงสนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาลละ 7 ล้านบาทเศษ เพื่อก่อสร้างอาคาร เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ออกแบบโดยกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีกระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมระหว่างบุคลากรในโรงพยาบาล ผู้นำชุมชน อสม. และตัวแทนประชาชน เพื่อให้ได้ข้อมูลในมุมมองของผู้ที่มาเข้ารับบริการที่แท้จริง ได้ออกแบบอาคารให้ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นตัวอาคารชัดเจน มีลานบริเวณด้านหน้ามองเห็นตัวอาคารได้อย่างสง่างาม และออกแบบอาคารให้มีรูปแบบคล้ายศาลา โดยมีแนวคิดมาจากการใช้พื้นที่ใต้ถุนเรือนของชาวบ้าน ส่วนพื้นที่ภายในอาคารเน้นเปิดโล่ง ให้อากาศถ่ายเท ออกแบบผนัง ของอาคารให้เป็นพื้นที่นิทรรศการศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา มีห้องประชุม ร้านค้าสวัสดิการ พื้นที่นั่งรับประทานอาหาร นั่งพักคอยญาติหรือพักผ่อน ภายนอกอาคารเป็นสวนสมุนไพร และแปลงสาธิตเกษตรพอเพียง
จากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีกำหนดการเสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2563 ณ โรงพยาบาลสังขละบุรี อำเภอสังขละบุรี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อกคี่ หมู่ที่ 4 ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงถวิล บ้านคลิตี้ล่าง ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ


สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!