นครสวรรค์-ผอ.ร.ร.นครสวรรค์ นำคณะครูร.ร.นครสวรรค์ไปศึกษาดูงาน

นครสวรรค์-ผอ.ร.ร.นครสวรรค์ นำคณะครูร.ร.นครสวรรค์ไปศึกษาดูงาน

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย  เกียรติพิริยะ

                    ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ นำคณะครูโรงเรียนนครสวรรค์ไปศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ จ.นครนายก จ.ปราจีนบุรี จ.ฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2563

                      นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผอ.ร.ร.นครสวรรค์ เปิดเผยว่าทางโรงเรียนนครสวรรค์ มีโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร สร้างเสริมการทำงานเป็นทีม ด้วยการนำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาดูงาน ที่ จ.นครนายก จ.ปราจีนบุรี จ.ฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2563 มีการศึกษาดูงานที่แหล่งเรียนรู้ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก ศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร ด้านปศุสัตว์ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านพลังงาน
                    ต่อจากนั้นเดินทางไปศึกษา ที่ภูมิภูเบศร ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพ จ.ปราจีนบุรี เพื่อศึกษาการรักษาสุขภาพด้วยสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย พร้อมทั้งศึกษาวิธีการรักษาโรคด้วยสมุนไพรชนิดต่างๆ รวมไปถึงสมุนไพรที่หายากใกล้สูญพันธุ์

                         นอกจากนี้ยังเดินทางไปกราบพระพุทธโสธร ที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา เที่ยวชมพระพิฆเณศปางเสวยสุข ที่วัดสมานวราราม อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา โดยพักค้างคืนที่โรงแรมอิงธาร มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมเดินทาง 116 คน และยังมีการจัดกิจกรรมศึกษาธรรมชาติ การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ศึกษาเครื่องดื่มสมุนไพร อาหารสมุนไพร ที่บ้านเล่าเรื่อง โดยมุ่งเน้นให้สามารถนำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ในการเรียนการสอน

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!