สิงห์บุรี-รองแม่ทัพภาคที่ 1 ติดตามความคืบหน้าโครงการฟาร์มตัวอย่าง

สิงห์บุรี-รองแม่ทัพภาคที่ 1 ติดตามความคืบหน้าโครงการฟาร์มตัวอย่าง

ภาพ/ข่าว:จิระแมน  ขำฉ่า

รองแม่ทัพภาคที่ 1 ติดตามความคืบหน้าโครงการฟาร์มตัวอย่างหนองลาด

                    เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.63 เวลา 09.00 น.พลตรี สุวิทย์ เกตุศรี รองแม่ทัพภาคที่1 รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 1 พร้อมคณะตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้า รับทราบปัญหาข้อขัดข้อง การดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด-19 ณ โครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หนองลาด ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี โดยมีพันเอก นฤดล จูบาง รองเสนาธิการมลฑลทหารบกที่ 13 ร่วมให้การต้อนรับและตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด -19

                สำหรับโครงการโคกหนองนาโมเดล ฟาร์มตัวอย่างในพระราชดำริ บ้านหนองลาด จังหวัดสิงห์บุรี ใช้พื้นที่ส่วนที่เป็นพื้นที่ดินจำนวน 17 ไร่ บริเวณรอบหนองน้ำใหญ่ ดำเนินการจัดทำเป็นแปลงสาธิตในการปลูกพืชพื้นเมืองผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยทำการขุดเป็นหนองน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 10 เมตร ลึก 5 เมตร จำนวน 5 หนอง เพื่อเก็บกักน้ำไว้ทำการเกษตร แต่ละหนองจะมีคลองไส้ไก่เชื่อมถึงกันทุกหนองน้ำ ดินที่ขุดหนองน้ำทำเป็นโคกดินขนาดใหญ่ 2 โคก บนโคกปลูก “ไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 ประการ” ส่วนพื้นที่ดินที่เหลือก็จัดแบ่งเป็นแปลงนาข้าว และแปลงไม้ยืนต้น ไม้ผล และไม้พื้นเมือง โดยปลูกแบบผสมผสานให้พื้นที่ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด
              ซึ่งการดำเนินในการจัดเตรียมพื้นที่ ในขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จครบ 100 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพืชในพื้นที่ยังคงดำเนินการปลูกอยู่อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของพันธุ์ปลาได้นำมาใส่ในหนองและลำไส้ไก่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงขั้นตอนการทำโรงเลี้ยงปศุสัตว์ขณะนี้แล้วเสร็จไปประมาณ90%
สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!