สระแก้ว-ผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจโรงเรียนชายแดน

สระแก้ว-ผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจโรงเรียนชายแดน

ภาพ/ข่าว: สวาท เกตุงาม

              ผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจโรงเรียนชายแดน พร้อมเปิดโรงเรียน 1 ก.ค.นี้

                หลังจาก กระทรวงสาธารณสุขได้มีมาตรการผ่อนคลายให้โรงเรียนเปิดทำการสอนทั่วประเทศ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ ดังนั้น โรงเรียน จึงต้องเตรียมความพร้อม ในการป้องการการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะโรงเรียนชายแดน ที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น โรงเรียน อรัญประเทศ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ที่มีเด็กชาวกัมพูชาเดินทางมาเรียนด้วยจำนวนมาก จึงต้องมีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด อีกด้วย
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว สังกัด สพม.7 เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียน กว่า 2,300 คน
                    นายประสาน เลือดทหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนอรัญประเทศ กล่าวว่า ในส่วนของโรงเรียน อรัญประเทศ มีการเตรียมความพร้อมในการเปิดสอนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยโรงเรียนได้จัดเตรียมทำสะอาด บริเวณอาคารสถานที่ ตลอดจนฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ พร้อมชีแจงบุคลากร ทำความเข้าใจและวางแผนในการที่ นักเรียนจะมาโรงเรียน จำนวน 2,343 คน เปิดเรียนแบบปกติ ภายใต้การควบคุม ตามมาตรการของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพราะฉะนั้นนักเรียน 2,300 กว่าคนที่จะมาเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม นี้ โรงเรียนได้จัดระบบอุปกรณ์ อุโมงค์ฆ่าเชื้อ นักเรียนทุกคนที่เดินเข้าโรงเรียนต้องผ่านอุโมงค์ฆ่าเชื้อ มีตรวจวัดไข้ รวมถึงการสวมหน้ากาก มีหน้ากากสำรองสำหรับนักเรียน มีเจลล้างมือ การจัดเว้นระยะห่าง การจัดเข้าแถวหน้าเสาธง จนถึงโรงอาหาร มีการพักให้รับประทานอาหารถึง 3 รอบ ในช่วงตอนเย็นมีการควบคุมแม่ค้าที่จะจำหน่ายก่อนนักเรียนกลับบ้าน ในส่วนของ ผู้ประกอบการ ในการรับส่งนักเรียนก็เช่นกัน ร่วมกันที่จะป้องกัน การโดยสารที่แออัดยัดเยีย มานั้น จะต้องมีระบบคัดกรอง ใครป่วย เจ็บไข้ มีการสวมหน้ากากให้เด็กเน้นล้างมือ ทำความสะอาด อย่างต่อเนื่อง จัดจุดบริการล้างมือในสถานศึกษาให้เพียงพอ รวมถึงขยายอาคารเรียน ให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
                   โดยในเบื้องต้น ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้มาดู ความพร้อมจุดต่าง ๆ โรงเรียนได้เตรียมการอย่างไร และได้กำชับโรงเรียนเพิ่มเติม ในการจัดงบประมาณในการซื้อเจลล้างมือ ในแต่ละวันกับเด็กกว่า 2,000 กว่าคน จะต้องหางบประมาณ จากหน่วยงานใด เหลืออีก 5 วันที่จะทำการเปิดเรียน จะทำให้สมบูรณ์ที่สุด สำหรับการจัดห้องเรียน เราจัด ห้อเรียนละ 25 คน มีทั้งหมด 93 ห้องเรียน ยกเว้นห้องเรียนพิเศษที่เป็น ห้องวิทยาศาสตร์ มีนักเรียนห้องละ 30 คนนั้น ไม่ได้แยกห้องแต่ขยายพื้นที่ ของห้องเรียนให้ใหญ่ขึ้น โดยจัดห้องเรียนขนาด 8 x 12 เมตร สำหรับกลุ่มที่มีจำนวนนกเรียน 30 คน
                 ส่วน นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า วันนี้เป็นการตรวจราชการ ในประเด็นการจัดการศึกษา ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจังหวัดสระแก้ว ในโซนที่จัดอยู่ คือในโซนอำเภออรัญประเทศ ผลการจัดของโรงเรียน อาจจะยังไม่ได้บรรลุเป้าหมาย แต่ส่วนหนึ่งก็จัดได้ดีพอสมควร คุณภาพของโรงเรียนใช้ได้ เพียงแต่ว่า อยากให้เชื่อมต่อระหว่างประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวะศึกษา ไปถึงมหาวิทยาลัย ในสายที่มีความต้องการ กำลังคนของจังหวัด ของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ถ้าจัดการศึกษาแบบนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ ในประเด็นการจัดการศึกษาในเรื่องนี้
               ผลการตรวจที่โรงเรียนอรัญประเทศ ในวันนี้ก็ได้ผลดีทีมงานเข้มแข็ง มีการพัฒนาทั้งองคาพยพรวมทั้ง พื้นฐานโรงเรียน ในเรื่องของการพัฒนาผู้เรียน ก็อยู่ในเกณฑ์ดี เพียงแต่ว่าผลการศึกษา ผลการเรียนในบางวิชาอาจจะยังอ่อนไปบ้าง ได้แจ้งได้เสริมเข้าไป เพื่อให้เกิดความแข็งแกร่ง เรื่องวิชาการมากยิ่งขึ้น ในเรื่องงบประมาณ ก็จะจัดมาเหมือนโรงเรียนอื่น ๆ ในส่วนของเขตเศรษฐกิจพิเศษ ถามว่าเพียงพอไหม เนื่องจากถูกบล๊อกในเรื่องงบประมาณที่จัดสรรมา จะต้องมาทำนั่นโน่นนี่ ตามที่เขากำหนดมา ไม่ได้ให้อิสระ ของสถานศึกษา ในการที่จะมากำหนดวิธีการ ใช้จ่ายงบประมาณ ด้วยตัวเองก็เลยเป็นปัญหาในทางปฏิบัติ ถ้ามีการปลดล็อกตรงนี้ได้ ก็ให้เงินมาเป็นก้อน ๆ ให้โรงเรียนมาบริหารจัดการ เองน่าจะได้รับประโยชน์มากกว่า  สำหรับความพร้อมในด้าน การเตรียมการเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้ได้เดินสำรวจดูตามอาคารสถานที่ ต่าง ๆ เช่น โรงอาหาร ได้มีการจัดเตรียม ทำที่กั้น พลาสติก ระหว่างแม่ค้ากับนักเรียนที่เข้าซื้ออาหาร มีการทำอุโมงค์ฆ่าเชื้อ บริเวณทางเดินเข้าโรงเรียน บ่งบอกถึงความพร้อม และป้องกันการแพร่าระบาดของโควิด-19 เป็นอย่างดี

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!