อยุธยา-ททท. ชู มาตรฐาน SHA เตรียมพร้อมรองรับไทยเที่ยวไทย

อยุธยา-ททท. ชู มาตรฐาน SHA เตรียมพร้อมรองรับไทยเที่ยวไทย

ภาพ/ข่าว: นราเอก ตันศิริ ,นพดล บำเพ็ญสัตย์

                  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพระนครศรีอยุธยา ชู มาตรฐาน SHA เตรียมพร้อม รองรับ ไทยเที่ยวไทย

                      เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ที่ห้องดาหลา โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อ.พระนครศรีอยุธยา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพระนครศรีอยุธยา ได้จัดประชุมผู้ประกอบการด้านการท่องเทียวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมมาตรฐาน Amazing Thailand Safety& Heatth Administration (SHA)ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยมีผู้ประกอบการ ร้านอาหาร ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ที่พัก และแหล่งท่องเที่ยวจำนวน 100 ราย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
                นางดวงใจ กาญธีรานนท์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทสไทยสำนักงานพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ด้วยการท่องเที่ยวแห่งปะเทศไทย(ททท)สำนักงานพระนครศรือยุธยา ได้ร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพรนครศรีอยุธยาได้กำหนดจัดประชุมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรีเพื่อเตรียมความพร้อมมาตรฐาน Amazing Thailand Safety& Heatth Administration (SHA)ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตลอดจนการร่วมหารือ การจัดโปรโมชั่นพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมให้เกิดการเดิทางท่องเที่ยววิธีไหม่ New Normol เข้าสู่พื้นทีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสระบุรี ซึ่งผู้ประกอบการสามารถสมัครเข้าร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อรับตราสัญลักษณ์ SHA ผ่าน www.tourismthailand.org/thalandshaw ได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม เป็นต้นไป หากสถานประกอบการใดได้มีการปรับปรุงตามมาตรฐานตามที่โครงการกำหนดจะได้รับตราสัญลักษณ์ SHA ที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์รับรองคุณภาพและมาตฐานการให้บริการของสถานประกอบการนั้น ๆ ซึ่งจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการในอนาคตนับเป็นการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขลักษณะของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขในด้านเกณฑ์ วิธีกร และมาตรฐานป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อโรคโควิด-19 อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจการใช้บริการ ทำให้เกิดการจับจ่ายสินค้าท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อไป
สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!