ประจวบคีรีขันธ์-ตัวแทนเกษตรกรร้องไม่มีที่ดิน ไม่ได้รับเงินชดเชย

ประจวบคีรีขันธ์-ตัวแทนเกษตรกรร้องไม่มีที่ดิน ไม่ได้รับเงินชดเชย

ภาพ/ข่าว:เจริญ อาจประดิษฐ์

               ตัวแทนเกษตรกร ในพื้นที่ 160,000 ไร่ ชุมนุมเดือดร้อนไม่ได้รับเงินชดเชย เนื่องจากไม่มีที่ดินไม่มีสิทธิ

                   เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ที่นิคมสหกรณ์บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน นายพรเทพ สองสี ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์บางสะพาน นายสุพัฒน์ คงเจริญ ประธานสหกรณ์นิคมบางสะพาน จำกัด นายนันทปรีชา คำทอง ประธานคณะศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน หน่วยงานภาครัฐ และตัวแทนประชาชนในพื้นที่ ได้หารือติดตามความคืบหน้า กรณีเกษตรกรไม่มีสิทธิ์ในที่ดินที่ทำกิน ทำให้ได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ และไม่ได้รับสิทธิ์หลายๆอย่างในพื้นที่
                   โดยที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรี ได้มีมติ ปี พ.ศ.2513 และ ปี พ.ศ.2517 มอบให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดตั้งนิคมสหกรณ์บางสะพาน เพื่อเช่าที่ดินกับกรมป่าไม้ ในพื้นที่ป่าเขาไชยราช –ครองกรูด และพรุน้ำเค็ม ครอบคลุมพื้นที่ ต.ธงชัย ต.ชัยเกษม ต.ร่อนทอง ต.กำเนิน ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน และ ต.ปากแพรก ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย ในพื้นที่ 160,000 ไร่ ตั้งแต่ปี 2530 มีอายุการเช่า 30 ปี
                  จากนั้นมีการจัดที่ดินทำกินให้ชาวบ้าน แต่ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์นิคมบางสะพาน จำกัด รวมจำนวน 9,446 แปลง มีผู้ครอบครอง 7,537 ราย โดยมีการปลูกพืชล้มรุก พืชยืนต้น มะพร้าว ยางพารา และ ปาล์มน้ำมัน ต่อมาเมื่อประมาณปี 2560 สัญญาเช่าได้สิ้นสุดลง ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการขอเช่าต่อจากกรมป่าไม้ แต่เนื่องจากระบบหน่วยงานรัฐเกี่ยวข้องหลายหน่วยงานหลายกระทรวง ทำให้ล่าช้าช่วงเวลา 2-3 ปี ที่ผ่านมาทำให้เกษตรกรชาวสวนยางไม่ได้รับเงินชดเชยจากการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) อีกทั้งไม่มีที่ดินไปใช้ค้ำประกันเงินกู้เงินจากสถาบันการเงิน และไม่มีสิทธิต่างๆ
                โดยนายพรเทพ สองสี ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์บางสะพาน กล่าวถึงความคืบหน้า ว่า หลังจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้เห็นชอบให้นิคมสหกรณ์บางสะพานดำเนินการ ขณะนี้หนังสือการขอเช่าที่ดินได้ผ่านความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด และส่งต่อไปที่อธิบดีกรมป่าไม้แล้ว รอการพิจารณาหากเห็นชอบก็จะนำส่งเข้ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเข้า ครม.พิจารณาอนุมัติ ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!