ศรชล.สมุทรสาคร ร่วมกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ศรชล.สมุทรสาคร ร่วมกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ภาพ/ข่าว:นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี

    เนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

นาวาเอก เอกภาพ สายโสภา รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสมุทรสาคร (ศรชล.ศรชล.สมุทรสาคร)
และกำลังพล ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยข้าราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด แม่บ้านมหาดไทย สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี

              จากนั้น ได้นำกำลังพล ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย ข้าราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด แม่บ้านมหาดไทย สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธี ถวายพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร (หลังเก่า) อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี
เพื่อเป็นการแสดงความระลึกถึง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ เพื่อประชาชนคนไทยมาอย่างยาวนาน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!