ชลบุรี-รอง ผอ.ศรชล.ชบ. ร่วมกิจกรรมปล่อยกุ้งแชบ๊วย 5 แสนตัว ถวายพระราชกุศลในหลวง ร.9

ชลบุรี-รอง ผอ.ศรชล.ชบ. ร่วมกิจกรรมปล่อยกุ้งแชบ๊วย 5 แสนตัว ถวายพระราชกุศลในหลวง ร.9

ภาพ/ข่าว:นิราช/นันทพล/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี

รอง ผอ.ศรชล.ชบ. ร่วมกิจกรรมปล่อยกุ้งแชบ๊วย 5 แสนตัว ถวายพระราชกุศลในหลวง ร.9

             น.อ.ณัฐวุฒิ งามวงศ์วาน รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดชลบุรี (รอง ผอ.ศรชล.ชบ.) ได้ร่วมกิจกรรมการปล่อยกุ้งแชบ๊วย จำนวน 5 แสนตัว ณ ชุมชนประมงพื้นบ้านอ่าวอุดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีหน่วยงานราชการ บริษัท และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9

              ประกอบด้วย ศรชล.ชบ. ,กรมประมง (กปม.) ,สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ทช.2) ,บ.ยูนิไท ,บ.เคอรี่สยามซีพอร์ท ,ท่าเรือแหลมฉบัง ,ประชาชนในพื้นที่ และชุมชนชาวประมงพื้นบ้านอ่าวอุดม เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 150 คน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9 ตลอดจนสร้างความอุดมสมบูรณ์ในด้านอาหารให้กับประชาชนในพื้นที่แบบยั่งยืน สร้างความรัก ความสามัคคี หน่วยงานและประชาชนให้เข้าใจซึ่งกันและกัน มีโอกาสได้พบปะพูดคุยกัน สร้างความตระหนักรู้ให้กับชุมชนในการรักษาทรัพยากร ที่มีอยู่ให้มีคุณค่ามากที่สุด และร่วมถวายเป็นพระราชกุศลให้ในหลวง ร.9 เนื่องใน วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!