เชียงใหม่-สั่งปิด 2 “สถานที่เสี่ยง” ควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19

เชียงใหม่-สั่งปิด 2 “สถานที่เสี่ยง” ควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่

         คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติสั่งปิด 2 “สถานที่เสี่ยง” เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 หลังพบมีการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนทั้งชุมชนและโรงงาน

          นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยสั่งปิด 2 สถานที่เสี่ยง ในอำเภออมก๋อย และอำเภอฝางเป็นการชั่วคราว เพื่อควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่ ภายหลังพบว่ามีการติดเชื้อโรคโควิด–19 เป็นกลุ่มก้อน ได้แก่บ้านนาเกียน หมู่ที่ 3 ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย และโรงแว๊กซ์ส้มไหมทอง เลขที่ 162 หมู่ที่ 17 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2564           ทั้งนี้ ขอให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค พร้อมให้นายอำเภอแต่ละอำเภอ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอฯ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!