สตูล-ท่องเที่ยว และกีฬาสตูล ปฏิบัติการ เชิงรุก เข้าถึง ผู้ประกอบการรีสอร์ท กว่า 25 แห่ง

สตูล-ท่องเที่ยว และกีฬาสตูล ปฏิบัติการ เชิงรุก เข้าถึง ผู้ประกอบการรีสอร์ท กว่า 25 แห่ง

ภาพ/ข่าว:ชิดชนก

          ท่องเที่ยว และกีฬาสตูล ปฏิบัติการ เชิงรุก เข้าถึง ผู้ประกอบการรีสอร์ท กว่า 25 แห่ง ทำความเข้าใจ STANDARD OPERATION PEOCEDURE : SOPในพื้นที่ ชุมชนวังสายทอง

            นายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล พร้อมด้วย นางสาวเดือนจันทร์ บุญรุ่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวล่องแก่งวังสายทอง เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานแนวทางปฏิบัติ ในการเปิดรับนักท่องเที่ยว (STANDARD OPERATION PEOCEDURE : SOP) ในพื้นที่ “ชุมชนวังสายทอง” จังหวัดสตูล และได้มอบแผ่นป้าย QR Code ให้แก่สถานประกอบการ เพื่อให้นักท่องเที่ยวบันทึกข้อมูลการเข้าใช้บริการ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเก็บข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา โดยมีสถานประกอบการ ที่เข้าร่วมกว่า 25 แห่ง ณ ภูต้นน้ำรีสอร์ท จังหวัดสตูลซึ่งชุมชนท่องเที่ยวบ้านวังนาใน และชุมชนท่องเที่ยวบ้านวังสายทอง ตั้งอยู่ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู ซึ่งเป็นเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสตูล และ เพื่อเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวและหารือแนวทางในการร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้รุดหน้า

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!