อุตรดิตถ์-รับ โล่จากนายกรัฐมนตรี

อุตรดิตถ์-รับ โล่จากนายกรัฐมนตรี

ภาพ/ข่าว:พูลชัย ราชประสิทธิ์  นสพ.อินทรีสยามออนไลน์จังหวัดอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์ รับ โล่จากนายกรัฐมนตรี

            เมื่อช่วง สายของ วันพฤหัสบดีที่ 24พฤศจิกายน 64 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” แก่ชุมชนต้นแบบทั้ง ๑๐ ชุมชน ที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการคัดเลือกจากทั่วทั้งประเทศ โดยคัดเลือกชุมชนคุณธรรม ที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร รวมถึงมีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัด ซึ่งชุมชนคุณธรรมฯ เมืองลับแล ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับการคัดเลือกเป็น ๑ ใน ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ของกระทรวงวัฒนธรรม โดยมี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ และ นายเจษฎา ศรุติสุต นายกเทศมนตรีตำบลศรีพนมมาศ ผู้นำชุมชน เข้าร่วมรับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” จากนายกรัฐมนตรี โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ดร. ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจชุมชน

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!