ร้อย.ร.1413 จัดกำลัง 1 ชป. ปฏิบัติภารกิจเชิงรุกสกัดกั้นกลุ่มขบวนแรงงานต่างด้าวฯลักลอบเข้าเมือง

ร้อย.ร.1413 จัดกำลัง 1 ชป. ปฏิบัติภารกิจเชิงรุกสกัดกั้นกลุ่มขบวนแรงงานต่างด้าวฯลักลอบเข้าเมือง

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

ร้อย.ร.1413 จัดกำลัง 1 ชป. ปฏิบัติภารกิจเชิงรุกในการ ลว.จรยุทธ์ในพื้นที่ปฏิบัติการ (AO)

          วันที่ 22 – 24 พ.ย. 64 บก.ควบคุม ฉก.ร.14 โดย ร้อย.ร.1413 จัดกำลัง 1 ชป. ปฏิบัติภารกิจเชิงรุกในการ ลว.จรยุทธ์ในพื้นที่ปฏิบัติการ (AO) ในพื้นที่ บ.ห้วยน้ำนัก ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จว.ต.ก. เพื่อเป็นการป้องกัน และสกัดกั้นกลุ่มขบวนการนำพาแรงงานต่างด้าวฯ ลักลอบหลบหนีเข้าสู่พื้นที่ตอนใน ตามที่ได้ปรากฏข่าวสารความเคลื่อนไหวของกลุ่มขบวนการฯ ว่ามีความพยายามที่จะลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวฯ เข้าสู่พื้นที่ตอนใน โดยใช้เส้นทางในภูมิประเทศในพื้นที่ ต.ช่องแคบ อ.พบพระฯ – พื้นที่ตอนใน (เขตอำเภอในพื้นที่ จว.ก.พ.) โดยเมื่อ 24 พ.ย. 64 เวลา 2330 ในระหว่างปฏิบัติภารกิจในการซุ่มเฝ้าตรวจ ได้ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยจำนวนหนึ่ง เดินลัดเลาะมาตามเส้นทางในภูมิประเทศเข้ามาในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว (MU 638172) หน่วยจึงได้แสดงตัว เพื่อทำการตรวจสอบ/ตรวจค้น เมื่อกลุ่มบุคคลต้องสงสัยพบเห็นเจ้าหน้าที่ฯ จึงได้แยกย้ายกันวิ่งหลบหนีเข้าไปในพื้นที่ป่าละเมาะ หน่วยจึงได้กระจายกำลังเข้าทำการควบคุมตัวกลุ่มบุคคลต้องสงสัยจำนวนดังกล่าว โดยสามารถควบคุมตัวได้ จำนวน 184 คน (ช.111, ญ.73) จากการตรวจสอบพบว่า เป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ซึ่งไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงตนตามกฎหมายแต่อย่างใด หน่วยจึงได้ทำการควบคุมตัวกลุ่มแรงงานต่างด้าวฯ จำนวนดังกล่าว พร้อมทั้งประสานการปฏิบัติส่งมอบให้กับ จนท.ตร.สภ.พบพระ เพื่อประสานหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด – 19 และดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!