ชาวบ้านเขาทองรวมตัว ยื่นเรื่องคัดค้านการออกหนังสือ นสล. ต่อที่ดินอำเภอพยุหะคีรี

ชาวบ้านเขาทองรวมตัว ยื่นเรื่องคัดค้านการออกหนังสือ นสล. ต่อที่ดินอำเภอพยุหะคีรี

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

ชาวบ้านเขาทองรวมตัว ยื่นเรื่องคัดค้านการออกหนังสือ นสล. ต่อที่ดินอำเภอพยุหะคีรี

             เมื่อเวลา 10:00 น วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2554 ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาอำเภอพยุหะคีรี มีชาวบ้านตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนประมาณ 100 คน เดินทางมายื่นหนังสือคัดค้าน การรังวัดที่ดินเพื่อออก นสล. ซึ่งเป็นที่ดินที่อยู่ในกรณีพิพาท พื้นที่ด้านหลังมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์ รวมพื้นที่ประมาณ 3470 ไร่ ซึ่งมณฑลทหารบกที่ 31 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 มีความประสงค์จะนำไปใช้เป็นสนามฝึกซ้อมยิงปืน ชาวบ้านซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินครอบครองทำกินและอาศัยอยู่มานาน จึงเดินทางออกมารวมตัวคัดค้าน เรื่องดังกล่าว โดยมี นางปัณฐิตา สายงาม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาอำเภอพยุหะคีรี ออกมารับเรื่อง นางปัณฑิตา สายงาม กล่าวว่า “ที่ดินดังกล่าวมีใบไต่สวน ซึ่งสำนักงานที่ดินไม่รับรอง” ทำให้ชาวบ้านผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนคัดค้านว่าใบไต่สวนนั้น เป็นของทางราชการ ออกมาโดยส่วนราชการจะไม่ถูกต้องได้อย่างไร ทั้งนี้นางปัณฐิตา สายงาม ได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไว้ เพื่อที่จะดำเนินการต่อไป

             ต่อมา เวลา 13.00 น. กลุ่มชาวบ้านดังกล่าวได้เดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อยื่นเรื่องร้องเรียนขอคัดค้านการออกหนังสือ นสล. ต่อเจ้าพนักงานปกครอง สำหรับที่ดินดังกล่าวนี้เป็นของชาวบ้านเขาทองที่ได้ใช้เป็นพื้นที่ทำกินมากกว่า 100 ปี แต่มีพระราชกฤษฎีกา พ.ศ 2479 ให้ที่ดินในเขตอำเภอโกรกพระ อำเภอพยุหะคีรี และอำเภอเมืองบางส่วน เป็นเขตหวงห้ามของทหาร ซึ่งหน่วยงานที่จะออกหนังสือ นสล.ได้คือ มณฑลทหารบกที่ 31 (มทบ.31)และสำนักงานราชพัสดุจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อชาวบ้านเดือดร้อน จะไม่มีที่ทำกิน จึงได้เรื่องทำคัดค้าน การรังวัดที่ดินดังกล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!