ระยอง-เกาะเสม็ดเตรียมจัดเทศกาลดนตรีกระตุ้นท่องเที่ยว

ระยอง-เกาะเสม็ดเตรียมจัดเทศกาลดนตรีกระตุ้นท่องเที่ยว

ภาพ/ข่าว:อัจฉรา วิเศษศรี

        ที่สมาคมท่องเที่ยวเกาะเสม็ด เกาะเสม็ด จ.ระยอง  โดย นางสริญทิพญ ทัพมงคลทรัพย์ นายกสมาคมท่องเที่ยวเกาะเสม็ด นายพิศณุ เขมะพรรค์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ จัดประชุมสมาชิก ผู้ประกอบการ และชาวบ้าน ผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ ไวรัสโควิด-19ที่ทำให้นักท่องเที่ยวลดลง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมในช่วงไตรมาสแรกอย่างเห็นได้ชัด ในที่ประชุม ดังกล่าว ผอ.พงษ์อนันต์ จันทร์ไพร ได้มอบหมายให้ นางจุฑารัตน์ ขาวคม เจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบาย กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานระยอง เป็นผู้แทน เข้ามารับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากชาวบ้านและผู้ประกอบการบนเกาะเสม็ด
       โดยที่ประชุมสรุปว่า นอกจากจะทำโปรโมชั่นร่วมกับ ททท. แล้วยังเตรียมทำกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว เช่น การจัดเทศกาลดนตรี เช่นการจัดคอนเสิร์ต SAMED IN LOVE เพราะเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกาะเสม็ดมีรายได้เข้ามาและมีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง ทั้งห้องพัก ร้านอาหาร รถ เรือ ร้านค้า ฯลฯ ซึ่งที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาบ้างในเรื่องขยะ และการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งสมาคมฯ ได้นำข้อมูลต่าง ๆ ความคิดเห็นของชาวบ้านและผู้ประกอบการ ส่งให้ทางจังหวัดได้พิจารณาต่อไป

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!