นครราชสีมา-วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัยล้างเครื่องปรับอากาศฟรี..!!เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

นครราชสีมา-วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัยล้างเครื่องปรับอากาศฟรี..!!เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

ภาพ-ข่าว:สุพรรณี ศรีสุนทร
บ.ก.อริย์ธัช พรอัศวโยธิน

                  วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นำนักเรียนนักศึกษาใช้วิชาบริการงานสังคม ในกิจกรรมอาชีวศึกษาร่วมใจล้างเครื่องปรับอากาศฟรีทั่วไทย 7,200 เครื่อง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 6 รอบ วันที่ 28 กรกฎาคม 2567
                  ทัังนี้วิทยาลัยฯได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ออกบริการในพื้นที่ อ.ปักธงชัย และ อ.สูงเนิน ระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน ถึง 28 กรกฎาคม2567 ตามที่ประชาชนผู้รับบริการได้ลงทะเบียนไว้ก่อนแล้ว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!